Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Hur förändras kroppens funktioner vid leukemi?

Hej, Jag har en fråga angående leukemi. Jag vet att det som påverkas mest när man får leukemi är benmärgan, blodet och lymfan. men hur förändras dess funktion när de påverkas av leukemi?

Svar:

Hej,

När man får leukemi påverkas den normala blodbildningen i benmärgen. Detta visar sig som försämrad produktion av röda blodkroppar, vilket ger anemi. Antalet fungerande vita blodkroppar minskar och kroppen får ett nedsatt försvar mot infektioner. Även bildningen av blodplättar blir försämrad, vilket gör att man kan få ökad risk för blödningar, framför allt i form av tandkötts-, hud- och näsblödningar. Efter behandling återställs som regel benmärgens blodbildande förmåga. Patienten får inte längre blodbrist, blödningsrisken upphör och infektionsförsvaret
blir i stort sett normalt.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons