Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Friskförklaring efter 5 år

Hej, Hade cancer i bröst och lunga för 6 år sedan. Efter 5 år trodde jag att jag var frisk men då sa lungläkaren att detta med 5 år bara är en parameter för statistiken. Hur förhåller det sig egentligen?

Svar:

Hej,

I officiell cancerstatistik har och använder man fortfarande antalet personer som lever efter 5 år som ett mått på behandlingens effekt. Tidigare jämställdes det med att patienten var botad. Detta är dock inte helt korrekt, då vid en del sjukdomar, dock inte majoriteten, kan en del återfall inträffa även efter 5 år. Man redovisar därför nu också cancerspecifik 10 års levnad som kanske är ett bättre mått på andelen patienter som är botade. Detta gäller kanske just bröstcancer. Generellt sett kan man dock säga att 5 års överlevnad är ett bra mått på en behandlings effekt, men med en viss reservation.

Med vänliga hälsningar

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons