Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Carcinoider - Neuroendokrina tumörer

Hej! Är en 42-årig man som emellanåt får anfall av flushing, alltså rodnad med värmekänsla. Har också vid några tillfällen haft diarré, men förvisso också en stressig tillvaro som möjligen kan ha lett till detta. Har själv funderat på carcinoider och vid två tillfällen testat Chromogranin A som var 2,4 resp. 2,9. Medicinerar dagligen med PPI vilket jag förstått kan höja värdet men hade vid provtillfällena gjort 5 resp. 14 dagars uppehåll. Specialist i invärtesmedicin anser ej att skäl till ytterligare undersökningar föreligger. Tycker du risken för carcinoid verkar stor och bör jag insistera på fortsatt utredning?

Svar:

Jag tycker till att börja med att du ska sluta med PPI (varför har du det? - refluxsjukdom?). Sedan har du gjort helt rätt som har väntat ut effekten av PPI på chromogranin A på 14 dagar. För att vara på säkra sidan skulle jag vänta 4 veckor efter sista PPI och ta prov då. Om detta visar en tendens att stiga >2.9 så måste man undra. En variant av detta är att kontrollera Chromogranin B som inte påverkas lika mycket av PPI (men analysen kräver speciallab; Uppsala, Stockholm). En utredning i ditt fall är rimligast med en datortomografi av buken och levern med kontrast (kräver normal njurfunktion).

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons