Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Cancer i matstrupen - överlevnad?

Min svåger har fått diagnosen cancer i matstrupen. Han har genomgått cellgiftbehandling och påbörjar just nu en strålningsperiod som ska avslutas med operation i januari 2009. Läste att prognosen för cancer i matstrupen är väldigt dålig, att endast ca 10 procent av männen som får denna sorts cancer överlever de kommande fem åren. Statistiken var dock från 1999, och min förhoppning är att forskningen gått framåt på området. Är det så? Är min svågers chanser för att klara detta större idag än för 10 år sedan?

Jag undrar också hur behandling genom cellgift och strålning påverkar en individ psykologiskt? Då tänker jag inte på den ångest som naturligt kommer med en sådan här sjukdom, utan mer på om det finns något mönster i beteende och humör hos dess patienter. 

Svar:

Matstrupscancer är en allvarlig cancerform, där framgångarna ännu så länge varit små. Nya kombinationer med strålbehandlingar och cellgifter kommer förhoppningsvis att förbättra prognosen. Det är dock fortfarande inte mer än 12-15 procent som överlever fem år.

Att leva med sin cancersjukdom och vetskap om en besvärlig behandling är naturligtvis psykologiskt mycket påfrestande. Behandlingen som sådan har dock inte negativa psykologiska effekter. I ett längre perspektiv kan behandlingen ge t ex koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och trötthet.

Vänlig hälsning
Håkan Mellstedt

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons