Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Cancer i bukspottskörteln

Hej. Min morfar har precis fått budet att han har cancer i bukspottköteln. Han är 75 år gammal och pigg för övrigt. Han har även genomgått en operation där de skulle ta bort tumören, men läkarna vågade inte ta bort den pga. den satt nära ett blodkärl. Tumören är lite mindre än tennisboll. Finns det verkligen inget de kan göra? Cancern har inte spritit sig till andra ställen i kroppen.

Svar:

Hej !

Tråkigt nog är bukspottkörtel cancer en tumör som svarar dåligt på såväl medicinsk som strålbehandling. Det som fungerar bäst är oftast operation, tyvärr ligger dock tumören antingen nära blodkärl eller har den blivit så stor att man inte är säker på att man kan få bort hela tumören. De behandlingar som finns att erbjuda är så kallat pallioativa alltså syftar till att stoppa upp sjukdomsförloppet under en begränsad tid, dock ska en sådan behandling inte vara alltför jobbig för din morfar. Andra åtgärder man erbjuder är smärtlindring och hjälp med mat och liknande. Tyärr finns nog inte så mycket att erbjuda och de behandlingsformer som finns kan ibland göra mer skada en nytta.

Med vänlig hälsning,

Ben Manderman
Leg läkare
Specialist i allmän onkologi

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons