Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Fråga: Bra med folsyra?

Jag undrar om vitamin B9-Folsyra. Det är bra vid graviditet för fosterutvecklingen, alltså celldelningen. Men hur bra är det att äta folsyra om man har anlag för cancer eller har haft cancer? Eftersom celldelning gynnas av folsyra, har man större risk att utveckla tumörer då?

Svar:

Folsyra är ett viktigt vitamin för normal fosterutveckling och för blodbildning. Folsyra finns rikligt i bland annat gröna grönsaker. Folsyra är bra under graviditeten för att säkerställa en tillfredsställande utveckling av fostret.

Intag av vitaminer och dess gynnsamma effekter för att eventuellt hindra uppkomst av cancer har diskuterats mycket. Bevisen börjar nu bli svagare för en sådan positiv effekt. Det har kommit rapporter om att folsyra skulle kunna befrämja cancerutveckling, främst tjocktarmscancer men även prostatacancer. Detta har dock inte säkert kunnat bevisas.

Ett normalt intag av folsyra är viktigt, främst genom kosten. Jag tycker inte det finns någon anledning att ta extra folsyra annat än på läkares ordination, förutsatt att man har en kost som innehåller det dagliga behovet av folsyra. Det finns alltså inga statistiskt säkra bevis för att folsyraintag skulle påverka uppkomst av cancer om man har "anlag" eller har haft cancer.

Vänlig hälsning
Håkan Mellstedt
professor och specialistläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons