Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Återfall av bröstcancer

Hej,

Min mamma fick bröstcancer (hormonreceptor positiv) 2006. Vid slutet av året genomfördes en radikal mastektomi samt 5 veckors radioterapi på henne och nyligen har hon fått återfall. För närvarande befinner hon sig i det fjärde stadiet. Cancern har spridits till lugorna och skelettet samtidigt som små tumörer har visat sig både på ansikte och halsen/bröstet. Hon är 75 år gammal och väldigt svag. Min fråga är ifall det är rekommenderat att hon genomgår en cytostatisk behandling eller är det helt enkelt ofördelaktigt? 

Med vänlig hälsning,

 

Svar:

Hej!

Beklagar att hon fått återfall med spridning (metastasering) till andra organ, något vi brukar kalla "stadium 4", vilket innebär att hon inte kan botas från sjukdomen. Men hon kan få god lindring med olika behandlingar och dessa kan också bromsa sjukdomen och på så sätt förlänga överlevnaden. De behandlingsalternativ som finns för att bromsa sjukdomen i hennes situation är främst antihormonella (i sprutor eller tabletter) och cytostatika (tabletter, sprutor eller dropp). De har alla olika biverkningar och för henne är det viktigt att få veta alterrnativen och vilka för- och nackdelar de har. Vad som passar bäst måste hon diskutera med sin onkolog. Hon ska också tala om vilka besvär hon har av sjukdomen, så att hon får hjälp mot eventuell smärta, illamående osv. 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons