Fråga doktorn

Fråga Område Besvarad
Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av? Myelom

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt? Myelom

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer? Myelom

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom? Myelom

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi? Myelom

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg

Blodcancer: Kan jag ha myelofibros? Myelom

2018-04-30 | 18:05

av Maria Strandberg

trött benmärg Myelom

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis Cancer

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma Myelom

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover Cancer

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion. Cancer

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Hur länge ligger nedfrusna stamceller kvar efter transplantation för myelom? Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin Cancer

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom Myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Är det m-komponenten som ger trötthet vid myelom? Cancer

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg


Annons