Forum Cancer


Mammografi

Jag behöver ett expertutlåtande ang en läkarens påstående att mammografi som metod är så osäker att det inte går att avgöra om en tumör faktiskt har krympt. Frågan är aktuell eftersom en kvinna fick konstaterad ett antal tumörer i bröstet som hade en sammalagd diameter på 40 mm. Efter en viss typ av behandling var den sammanlagda diametern några veckor senare enligt förnyad mammografi 25% mindre. Läkaren säger då att resultat av undersökningen inte säger något, i själva verket kan tumören lika väl vara 6 gånger större. Detta öppnar för 2 frågor:
1. Är mammografi verkligen så osäker?
2. Hur bedömmer cancerläkare om t ex strålbehandling eller kemoterapi har effekt om inte genom mammografi?

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons