Forum Cancer


Är tumör i bukspottskörteln alltid cancer?

Hej! Finns någon som erfarenhet om tumörer i bukspottskörteln alltid är cancertumörer, alltså elakartade eller finns tumörer som är godartade? Min mor fick gulsot och en tumör upptäcktes i bukspottskörteln. Den kunde opereras men trots att fyra veckor redan gått har hon inte fått vidare besked om tumören och hennes framtid. Jag är jätte orolig. Finns det något hopp överhuvudtaget eller ska jag förbereda mig för det värsta? Jag har inte haft mod att börja ingående fråga min mor om hur det egentligen är med henne. Jag tror inte ens att läkarna talat om det för henne, i varje fall har hon inte talat om det för mig. Dåligt tecken? Hon är nu hemma och hämtar sig ganska bra efter operationen. Ugglan i rönnen

Den enda metod som i dag kan bota cancer i bukspottkörteln är operation. Men tyvärr upptäcks de flesta fall av cancer i bukspottkörteln i så sent skede att patienten inte kan opereras och chansen till bot är mycket liten. Endast cirka 10 procent av de som kan opereras blir botade. Cytostatikabehandling och strålning kan inte bota, däremot ökar cytostatikabehandling efter operation chansen att botas till 20 procent. (källa: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Bukspottkortelcancer/

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons