Intresseområden sparade.

Fakta om cancer i munhålan

Cancer i munhålan kan delas upp i cancer på läpparna, på tungan, i spottkörtlarna, i svalget i nivå med munhålan och övriga delar av munhålan. Huvudsaklig behandling är kirurgi. Tobak, alkohol och vissa virus är riskfaktorer, men aktuella rapporter om en ökning av cancer i munhålan till över 1000 per år är delvis oförklarade.


Backlund Magnus foto Gunilla Sonnebring
Publicerad den: 2017-02-08
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Orsaker till cancer i munhålan

Cancer beror på ohämmad celltillväxt skapad av olika förändringar i cellens arvsmassa. Cancer i munhålan är en del av begreppet huvud/hals-cancer, som i sin tur har stark koppling till tobaksrökning och alkoholöverkonsumtion. Snus har misstänkts öka risken för framför allt läppcancer, men det är åtminstone inte någon stark koppling, varför snusning måste anses vara ett mycket bättre alternativ än rökning. Dock är det av andra hälsoskäl, främst risker kring hjärta och kärl, bäst att helt undvika tobak!

På senare år har en ökad kunskap om humant papillomvirus (HPV), som är starkt kopplat till livmoderhals-cancer, också visat ett samband med cancer i munhålan. Främst är det förekomsten av HPV-infektion i bakre delen av svalget som setts och som då ökar risken för framför allt cancer i tonsillerna (”halsmandlarna”).

Nyligen rapporterades en ökning av cancer i munhålan i Sverige. Delvis kan en sådan ökning bero på hur statistiken är uppbyggd i Cancerregistret, då det på senare år allt mer redovisas antal rapporterade cancerfall, något som inte är samma sak som antal insjuknade personer. Vid upptäckt av cancer i munhålan kan förekomst av mer än ett tumörområde göra att det blir mer än en rapport per insjuknad patient. Men ökningen kan också bero på en ökning av smittade personer med HPV. Eftersom unga kvinnor nu vaccineras mot HPV kan förhoppningsvis en minskning av antal personer med cancer i livmoderhalsen, liksom i munhålan, minska i framtiden. Detta är också en förhoppning stödd av att allt färre svenskar röker!

Symtom på munhålecancer

Besvär från munhålan är mycket vanliga. Det kan vara sveda, röda eller vita fläckar, smärtande spottkörtel-sten eller svamp-beläggningar. Dessa symtom är som regel helt ofarliga och försvinner oftast av sig själva. Om man får däremot får fläckar som inte går bort, växer eller ändrar utseende, bildar så som inte läker eller som börjar göra mer och mer ont ska man kontakta läkare. Många av cancerformerna som kan uppstå i det här området börjar med sådana förändringar, som också kan vara förstadier till cancer. Det är därför viktigt att kontakta en läkare om man blir misstänksam.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hur ställs diagnosen munhålecancer?

När du söker läkare eller tandläkare med symtom som gör dig misstänksam om cancer i munhålan kommer du bli noggrant undersökt. Läkaren eller tandläkaren tittar i mun och svalg och kan också behöva känna på halsens utsida efter lymfkörtlarna.

Diagnosen ställs sedan genom mikroskopi av vävnadsprover från ett tumörmisstänkt område eller knöl..

Datortomografi och liknande undersökningar kan vid diagnos bli aktuella för att kartlägga hur utbredd tumören är.

Annons
Annons

Behandling av cancer i munhålan

Ofta kan förändringar i munhålan upptäckas så tidigt att en cancer är av typen in situ, det vill säga i ett stadium där inte cancercellerna lärt sig att kunna sprida sig till andra organ. Även om det hunnit bli fullt utvecklad cancer i munhålan så kan en operation helt bota patienten. Men ibland till priset av påverkad talförmåga, särskilt om cancer sitter på tungan.

Vad som gäller i det enskilda fallet beror på flera faktorer, framför allt tumörens utbredning och allmäntillståndet. Huvudbehandlingen är kirurgi, men kan kompletteras, eller i vissa falla ersättas, med strålbehandling.

Prognos

Prognosen beror på var tumören sitter och hur tidigt den upptäcks. Eftersom förändringar i munhålan kan upptäckas tidigt kan en operation vara helt botande. Tumörer som sitter på läpparna har en bättre prognos än andra tumörer i området, just för att de kan upptäckas tidigt.