Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

Robotkirurgi vid ovarialcancer

Hej. Vet att det idag finns tekniker att operera tidiga stadier av ovarialcancer med robotkirurgi. Kommer det i framtiden även gå att operera avancerad ovarialcancer? Pågår det studier om detta, kan detta bli en möjlighet i framtiden?

Svar:
Ja, det tror jag. Kirurgin vid ovarialcancer har utvecklats mycket senaste decenniet. Där har bland annat Tyskland varit drivande och Sverige, som ligger långt framme med mycket annat inom cancer, har legat lite efter. Sedan är det, som vid all cancerkirurgi, för det enskilda fallet en viktig avvägning mellan risker och potentiell nytta med stora kirurgiska ingrepp.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons