Fråga Doktorn

Fråga   Cancer

knuta i bröstet

Hej, Jag upptäckte för en månad sedan en förändring i mitt högra bröst. Jag uppsökte min husläkare omgående och hon kunde också "känna" någonting men som hon uttryckte det - det känns någonting men inget tydligt och det troliga är att det är en körtel. Oavsett ville hon skicka mig på mammografi och ultrljudsundersökning. Ett par dagar efter mitt besök hos läkaren fick jag min mens och jag upplevde det då som att "knölen" försvann och kände mig lättad. Jag blev sedan kallad till mammografiundersökningen på MAS i Malmö. Det togs sex bilder, tre på varje bröst och på dessa kunde läkaren inte se något speciellt, däremot på ultraljudundersökningen direkt efter tyckte läkaren att hon kunde skönja en skugga. Jag frågade vad som menades med det men fick inget riktigt svar, eller så var det jag som inte hörde eftersom jag blev fruktansvärt rädd. Det togs sedan ytterligare närbilder och om jag uppfattade läkaren rätt syntes det inte heller på de bilderna något alarmerande. Nu har jag blivit kallad på ytterligare provtagning. De ska ta vätska från bröstet och jag känner stor oro inför detta. Vad är det för ytterligare prover som ska tas. Hur ska jag tolka det hela? Är det vanligt att man tar så många prover? Med vänlig hälsning

Svar:

Knutor i bröstet som minskar eller försvinner vid mens är inte ovanligt och är oftast godartade. Det prov som de skall ta är ett cellprv från knutan. Kombination av mammografi, ultraljudundersökning och cellprov är standardmetoder för att fastställa diagnos. På den beskrivning som du ger av hittills gjorda undersökningar och fynd förefaller det vara en godartad förändring.

Med vänllig hälsning,
Håkan Mellstedt

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
trött benmärg

2017-05-26 | 13:24

av Maria Strandberg

Myelofibrosis

2017-05-16 | 18:23

av Maria Strandberg

Smoldering myeloma

2017-05-17 | 18:36

av Maria Strandberg

Hur tolkar jag mina prover

2017-05-18 | 15:19

av Maria Strandberg

Olika idéer och second opinion.

2017-05-18 | 15:08

av Maria Strandberg

Myelom

2017-05-18 | 06:01

av Maria Strandberg

C vitamin

2017-05-22 | 19:49

av Maria Strandberg

KLL och myelom

2017-05-18 | 20:55

av Maria Strandberg

Trötthet

2017-05-22 | 16:07

av Maria Strandberg

Överlevnad

2017-05-19 | 10:46

av Maria Strandberg

Cancer biverkning

2016-05-25 | 09:10

av Magnus Bäcklund

Basalcellscancer

2016-05-31 | 20:35

av Mats Berg

Diagnosen perifert T-cellslymfom - Frågor

2016-04-24 | 12:08

av Magnus Bäcklund

Huden luktar illa när jag solar

2016-05-11 | 11:35

av Mats Berg

Kan min fläck vara farlig?

2016-05-16 | 16:27

av Mats Berg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons