Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Stelkramp

Stelkramp är en sårinfektion som är så pass allvarlig att den obehandlad kan leda till döden. I de flesta länder i västvärlden, däribland Sverige, har man sedan många år vaccinerat mot sjukdomen redan i barnaåren.

Uppdaterad den: 2015-08-03
Författare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Vaccinet ges tre gånger per individ. Det är mycket effektivt och ger i princip ett hundraprocentigt skydd.

Trots detta, inträffar något eller några fall av stelkrampsinfektion i Sverige varje år. De som drabbas är oftast äldre personer som inte vaccinerats. Äldre kvinnor i Sverige har ibland ett sämre vaccinationsskydd än den övriga befolkningen.

Orsak och symtom

Stelkramp orsakas av en bakterie som heter Clostridium tetani. Bakterien finns normalt i tarmen hos vissa djur. Den kan också finnas i jorden. Bakterien kommer oftast in i kroppen via ett sår, till exempel om man får smuts i ett sår och inte gör rent det ordentligt. Djurbett ger inte stelkramp då bakterien inte finns i djurens munhåla om inte jord har förorenat den. Väl i kroppen bildar bakterien ett gift, ett så kallat toxin. Giftet påverkar överföringen mellan en viss typ av nervceller i ryggmärgen. Detta leder till krampliknande smärtsamma muskelsammandragningar. Normalt börjar dessa i ansiktet för att sedan sprida sig till bålen och därefter armar och ben.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Dessa krampanfall utlöses ofta av beröring och höga ljud och andra stimuli. Om man inte får behandling kan sjukdomen leda till döden. Bland annat riskerar man att kvävas under anfallen. Det är dock viktigt att understryka att stelkramp inte smittar från människa till människa.

Behandling

När man behandlar en stelkrampssmittad person, gäller det att undvika att den smittade kvävs i ett krampanfall. Av den anledningen brukar man söva ned patienten och lägga honom/henne i respirator till dess att giftet gått ur kroppen. Man ger även antibiotika. För den som får vård för sin stelkrampsinfektion är dödligheten låg.

Inkubationstid

Tiden mellan smittotillfället och att sjukdomen bryter ut brukar 8 till 10 dagar, men kan variera mellan 3 till 21 dagar från fall till fall.

Annons
Annons

Profylax

Det bästa sättet att skydda sig är givetvis att vaccinera sig. Om man av någon anledning inte blivit vaccinerad ska man ta kontakt med sjukvården för att få vaccin.

Vaccinet ingår i grundvaccinationsprogrammet för barn Tre doser ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. En påfyllnadsdos ges vid 5-6 års ålder och en femte dos ges vid 14-16 års ålder (barn födda från 2002). Barn födda till och med 2001 ges påfyllnadsdos först vid 10 års ålder. Efter ca 20 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Om man får en sårskada är det också viktigt att man gör rent såret noga, något som förstås skyddar mot alla typer av infektioner. Många gånger får man en extra vaccination på sjukhus om man söker för en sårskada.

Vaccinet tolereras väl och har få biverkningar som rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar.

Skyldighet att anmäla

Stelkramp klassas enligt Smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, vilket gör att alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet.


Annons