Fakta | Barn

Schlatters sjukdom (Schlatterknä)

Schlatters sjukdom är en vanlig orsak till knäsmärta hos barn och ungdomar i 8-15 års ålder. Det är vanligast hos idrottsaktiva barn och ungdomar och vanligare bland pojkar än flickor.

Annons

Sjukdomen benämns också Morbus (Mb) Schlatter och Mb Osgood-Schlatter

Bakgrund

Schlatters sjukdom är en vanlig orsak till knäsmärta hos barn och ungdomar i 8-15 års ålder. Det är vanligast hos idrottsaktiva barn och ungdomar och vanligare bland pojkar än flickor. Flickor får vanligen sina besvär tidigare än pojkar. Sjukdomen har fått sitt namn efter en schweizisk och en amerikansk läkare, Carl B Schlatter och Robert Bayley Osgood.

Orsak

Den stora muskeln på lårets framsida sträcker i knäleden. Muskeln fäster via knäskålen och knäskålssenan på framsidan av skenbenet (tibia) just nedanför knäet. Denna punkt benämns tuberositas tibiae. I det omogna skelettet hos barn och ungdomar orsakas besvären av upprepat drag i det omogna senfästet.

Symtom

Schlatters sjukdom ger lokal smärta vid tuberositas tibiae och besvären kommer oftast i samband med idrott med mycket hopp eller löpning samt vid idrotter med direkt tryck mot området som vid knästående. Ibland ses samtidigt en svullnad i samma område. 20-30 procent får besvär från båda benen.

Annons
Annons

Diagnos och undersökning

Oftast kan diagnosen Schlatters sjukdom ställas utifrån sjukdomshistoria och manuell undersökning. Om bilden inte är helt entydig kan röntgenundersökning vara av värde för att utesluta andra mer ovanliga orsaker till smärtan som fraktur, infektion eller tumör.

Prognos

Prognosen vid Schlatters sjukdom är mycket god. Över 90 procent blir besvärsfria. Det kan dock ta flera år innan besvären ger med sig. Det är dock inte farligt att vara aktiv även om det gör ont. För några kan tuberositas tibiae som följd av sjukdomen bli mer tydligt framträdande vilket kan innebära besvär att stå på knä.

Behandling

Någon specifik aktiv behandling av Schlatters sjukdom behövs inte i normalfallet. Merparten av de barn och ungdomar som drabbas blir bevärsfria i samband med att skelettet mognar och växer färdigt. För att lindra besvären kan man behöva byta idrottsaktivitet eller minska intensiteten i träningen. Antiinflammatorisk medicin kan minska smärtan. Om besvären uppstår av direkt tryck mot tuberositas tibiae kan ett knäskydd ge lindring. För det fåtal som inte blir besvärsfria trots att skelettet mognat och växt färdigt kan kirurgisk behandling övervägas. Flera operationsmetoder finns beskrivna med varierande resultat. I det fåtal fall där en liten benbit bildas i senan kan denna opereras bort med gott resultat.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons