Fakta | Barn

Påssjuka

Påssjuka orsakas av ett virus (parotitvirus) och är en av de fem barnsjukdomarna. I Sverige har den dock nästan försvunnit sedan vaccination mot påssjuka infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1982.

Uppdaterad den: 2012-08-01
Uppdaterare: Göran Günther, överläkare, specialist infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annons

Påssjuka är den barnsjukdom som har längst inkubationstid, det vill säga den tid det tar från det att barnet blivit smittat till det att sjukdomen bryter ut. Det tar i genomsnitt tre veckor innan barnet blir sjukt, men man smittar redan en vecka före insjuknandet. Därför kan det vara komplicerat att spåra smittovägen i varje enskilt fall.

Orsaker (smittvägar)

Påssjuka är nog den barnsjukdom som är minst smittosam. Det krävs närkontakt för att droppinfektionen från näsa och svalg skall kunna spridas. Även om mycket små barn kan smittas med påssjuka, är det oftast barn i tvåårsåldern som drabbas (eller drabbades, nu vaccineras de flesta, se ovan).

Annons
Annons

Viruset överförs via luftvägarna och smittämnet vandrar därifrån runt i kroppen via blodkärlen och kan slå sig ner nästan var som helst, som till exempel njurarna, hjärtmuskelväggen, sköldkörteln, bukspottkörteln, könskörtlarna och i spottkörtlarna. Framför allt drabbas dock öronspottkörteln, som sitter i kinden precis framför örat. På latin heter sjukdomen parotit, vilket betyder inflammation i öronspottkörteln, parotis.

Symtom

Sjukdomen börjar ofta med att man mår allmänt dåligt i ett par dygn och får feber. Utöver det får man en tryckande känsla vid käkvinklarna och därefter svullnar öronspottkörtlarna. Oftast svullnar man först på ena sidan och ett par dagar senare även på den andra. Ensidig påssjuka förekommer dock också ofta. Man kan få upp till 40 graders feber. Svullnaden känns degig, spänd och öm. Örsnibbarna står ut mot sidorna. Sjukdomen pågår från tre dagar till över en vecka.

Diagnos

I vanliga fall ställer läkaren diagnosen utifrån sjukdomsbilden, som kan kompletteras med ett blodprov om man är osäker på diagnosen.

Annons
Annons

Behandling

Barnet skall ligga i sin säng när det har hög feber och svullna körtlar. Även om det i princip alltid är fel att smitta andra medvetet, är det nog rimligt att man inte gör något aktivt för att förhindra att barn smittas med påssjuka. Risken för att få obehagliga biverkningar är mycket större om man drabbas av sjukdomen senare i livet. Barnet kan återvända till förskolan när det är friskt och körtlarnas svullnad håller på att gå ner.

Prognos

Även om påssjuka med svullna öronspottkörtlar och feber i sig kan vara mycket obehagligt, finns det fall där sjukdomen sprider sig till andra organ och körtlar. Detta kan vara mycket allvarligt. Hos vuxna män som drabbas av parotit sprider sig sjukdomen hos 20-30 procent till testiklarna, som svullnar, ömmar och ger en ny feber ofta en vecka efter att sjukdomen brutit ut. Detta är en fruktad komplikation då den i värsta fall kan leda till sterilitet.

Det är färre kvinnor som drabbas av inflammation i äggstockarna än män som drabbas av inflammation i testiklarna. Får man en inflammation i äggstockarna påverkas inte fruktbarheten.

En inte helt ovanlig komplikation till påssjuka är meningit, hjärnhinneinflammation, och det var den vanligaste orsaken till meningit innan vaccinationen infördes. Hjärnhinneinflammation i samband med påssjuka utbryter 3-10 dagar efter sjukdomsutbrott, och är lyckligtvis oftast ganska lindrig. Den kräver dock övervakning och vård av den sjuke. Symtom på påssjukemeningit är hög feber, där barnet ofta yrar med huvudvärk och ibland kräkningar. Ofta får barnet stel nacke. Detta ses på att barnets huvud ligger lite bakåtböjt och inte kan böjas så långt fram att det når ned till bröstet.

Vaccination

Idag rekommenderas alla barn MPR-vaccin, som bland annat innehåller ett vaccin mot påssjuka och ger en livslång immunitet och skydd mot sjukdomen.

Detta ges vid 18 månaders och 12 års ålder för barn födda till och med 2001. Barn födda senare får vaccin vid 18 månader och 6-8 års ålder.


Annons
Annons
Annons