Nyhet | Barn

Smärtan ignoreras hos för tidigt födda

Barn som föds för tidigt utsätts för stor smärta. Trots detta får hälften av barnen ingen smärtskattning, enligt ny internationell forskning. ”Ingen kontrollerar om de upplever smärta eller hur mycket smärtlindring de behöver”, säger forskaren Mats Eriksson.

Publicerad den: 2015-09-25
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

– För tidigt födda barn är känsliga för smärta eftersom hjärna och nervsystem är under utveckling. Men det går inte att ge dem smärtlindring eller lugnande medel för säkerhets skull för smärtlindring vid fel tillfälle leder också till skador. Därför är smärtskattningen så viktig, säger Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och forskare i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

Han är en av de svenska forskarna som arbetar med det internationella EU-projektet. Två andra är Hugo Lagercrantz och Lena Bergqvist vid Karolinska institutet. 

Tillsammans med forskare från 17 andra länder har man undersökt 6 700 för tidigt födda barn på totalt 243 neonatala intensivvårdsavdelningar – vilket gör studien till den största i sitt slag. Resultaten visar att sjukvården inte utför någon smärtbedömning på hälften av barnen. Närmare en femtedel fick inte heller smärtlindring eller lugnande läkemedel.

Annons
Annons

– Det är anmärkningsvärt att så många barn inte bedöms. En bra smärtskattning är grunden för en bra behandling. Genom att kontrollera barnets ansiktsuttryck, puls och andning kan man uppskatta hur mycket smärtlindrande medel som behövs, säger Mats Eriksson.

Sverige har kommit långt

Studien visar även att ju tidigare barnen var födda, desto mindre var chansen till smärtlindring.

– 20 procent av barnen fick aldrig smärtlindring och det är troligt att många av dem hade behövt det åtminstone vid något tillfälle, säger Mats Eriksson i pressmeddelandet.

Annons
Annons

Han fortsätter:

– I Sverige har vi kommit långt. Vi är bra på smärtskattning och på att anpassa behandlingen. Vi är dessutom bra på att ta hjälp av andra metoder. Att lindra smärta med sockervatten eller genom hud-mot-hudkontakt med en förälder. På så sätt lindrar vi smärtan för barnet utan att använda för mycket smärtstillande eller lugnande.

Barn som upplever stor smärta som nyfödd kan drabbas av ett förändrat smärtbeteende som vuxen. Exempelvis kan personen bli betydligt känsligare för smärta. Dessutom riskerar dessa barn att få problem med både uppmärksamhet och koncentration.

Idag råder stora skillnader mellan de europeiska länderna när det gäller smärtlindring och smärtskattning. Ett av de utmärkande länderna är Grekland som ger väldigt lite smärtlindring till för tidigt födda barn.

– Målet är att alla barn ska behandlas likadant och att det inte ska baseras på slump, traditioner eller vad den enskilde läkaren tror eller inte tror på. Det finns internationella riktlinjer men de är gamla och behöver uppdateras. Nästa steg är att ta fram gemensamma europeiska riktlinjer.

Behövs bättre smärtlindring till för tidigt födda barn? Eller är det förenat med för stora risker? Kommentera gärna direkt under artikeln. 


Annons
Annons
Annons