Samsovning innebär risk för spädbarn

En studie av ett internationellt forskarlag visar att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om någon av föräldrarna sover i samma säng som barnet. Detta oavsett förekomst av andra riskfaktorer, som att ena föräldern är rökare, påverkad av alkohol eller andra droger.

Publicerad den: 2013-05-23
Författare: Jerker Elfström, redaktionschef

Annons

Forskarna matchade uppgifter om fall av plötslig spädbarnsdöd med data från en kontrollgrupp. I den grupp där barnen avlidit hade 22 procent sovit tillsammans med minst en förälder vid dödsfallet. I kontrollgruppen var det endast 9,6 procent av barnen som hade samsovit. Barn under tre månader hade fem gånger högre risk för plötslig spädbarnsdöd om de sov tillsammans med föräldrarna.

I dag avråds inte svenska föräldrar från att samsova med sitt barn såvida föräldern inte är rökare eller påverkad av alkohol eller andra droger. En arbetsgrupp ser just nu, för Socialstyrelsens räkning, över de svenska råden i frågan.

– Om man vill minimera risken för plötslig spädbarnsdöd pekar det mesta på att det bästa är att barnet sover på rygg i egen säng. Samtidigt har vi Sverige velat underlätta för amning, vilket i sig är en skyddande faktor för plötslig spädbarnsdöd. Därför har råden ändå varit tillåtande för samsovning under vissa förutsättningar, säger Göran Wennergren, professor i barnmedicin vid Göteborgs universitet och ordförande i arbetsgruppen, till Dagens Medicin.

Annons
Annons

– Men vi har samtidigt tagit intryck av ny internationell forskning på området, däribland den aktuella studien, som pekar på att samsovning sannolikt är en viktigare riskfaktor än vad amning är som skyddsfaktor.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
  • Avatar patricia 2013-05-23 16:56 (7 år sen)

    Detta är ingen nyhet!
    Så varför får inte Svenska föräldrar med flera detta råd!?


Annons
Annons
Annons