Nyhet | Barn

Aga kan försämra barnets intelligens

Annons

Försämrad intelligens kan vara en hittills okänd effekt av barnmisshandel. Enligt en kartläggning av situationen i 32 olika länder visar att IQ ligger genomsnittligt lägre i de länder där barnaga är tillåtet. För 30 år sedan var Sverige först i världen med att förbjuda våld mot barn och sedan dess har ytterligare 23 länder följt efter. Men motståndet mot att lagstifta i denna fråga är fortfarande hårt i länder som USA, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland.

Murray Straus, vid universitetet i New Hampshire i USA, är en av världens ledande experter på våld mot barn och han presenterar nu nya skrämmande fakta i debatten om barnaga. Totalt har forskarna undersökt 1 500 amerikanska barn mellan två och nio år i olika stater. Och när de jämförde förekomsten av aga mot barnen och deras intelligenskvot upptäckte forskarna klara skillnader. Ju oftare föräldrarna gav sina barn stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor. I en annan undersökning intervjuades över 17 000 studenter i 32 olika länder, däribland Sverige, där de fick berätta om sina erfarenheter av aga under barndomen. Analysen efter denna studie visade på en stark koppling mellan studenternas rapporterade förekomst av barnmisshandel och de allmänna IQ-nivåerna i landet. Ökad förekomst av aga minskade personers IQ.

Annons
Annons

Forskarna bakom studien menar att en förklaring till den negativa påverkan på intelligensen kan vara att upprepat våld i familjen leder till kronisk stress hos barnen. Vilket i sin tur kan leda till posttraumatisk stress vilket också riskerar att försämra intelligensutvecklingen.
– Detta är viktiga och intressanta data som stämmer med flera andra iakttagelser, säger barnläkare Sven Bremberg på svenska Folkhälsoinstitutet.&nbsp&nbsp

Ny genforskning tyder på att våld mot små barn kan leda till genetiska förändringar i hjärnan som ökar känsligheten för stress.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons