Autismspektrumtillstånd hos barn, symtomguide


Uppdaterad den: 2017-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är autismspektrumtillstånd hos barn?

 • Autismspektrumtillstånd, AST, ett samlingsnamn på genomgripande störningar i utvecklingen med avvikelser i ömsesidigt socialt samspel och kommunikation samt ett begränsat stereotypt, repetitivt beteende och begränsade intressen. Det inkluderar tillstånden autism, Aspergers syndrom, Retts syndrom, atypisk autism, desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd.
 • Autismspektrumtillstånd förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen. Aspergers syndrom är vanligare än autism. Retts syndrom är å andra sidan mer sällsynt än autism.
 • Autism (autistiskt syndrom):
  • Uppträder före tre års ålder
  • Bristfällig och avvikande utveckling av kontaktförmåga med stört socialt samspel
  • Avvikande och fördröjd språkutveckling
  • Tvångspräglat beteende med många ritualer
  • Begåvningsnivån kan variera stort (högre än normal, normal, eller lägre än normal)
 • Retts syndrom:
  • Bara flickor
  • Upptäcks mellan 7 och 24 månader
  • Förlust av motoriska färdigheter, avbrott i lekutveckling och social utveckling
  • Ofrivilliga rörelser
  • Mental utvecklingsstörning
 • Aspergers syndrom:
  • Språkutvecklingen är oftast inte försenad, men den kan vara annorlunda jämfört med andra barns
  • Svårigheter med socialt samspel och kommunikation
  • Begränsat och stereotypt, repetitivt beteende

Vad kan man göra själv?

 • Det viktigaste är att lägga märke till vilka egenheter barnet har. Föräldrarnas observationer är en viktig del i utredningen av barnet.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

När ska man söka vård?

 • Så snart det finns misstanke om en autismspektrumtillstånd bör man kontakta vården. Primärvården remitterar barnet till specialistvården – barn- och ungdomspsykiatrin.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Har barnets motoriska, språkliga och varseblivningsmässiga utveckling varit normal?
 • Har barnets utveckling avstannat? När hände i så fall detta?
 • Kan barnet prata? Säga ord? Sätta ihop ord? Förstå vad som sägs?
 • Är barnet stillsamt eller hyperaktivt?
 • Försöker barnet att göra sig förstått genom att till exempel peka på föremål?
 • Försöker barnet att dela sitt intresse för något med andra?
 • Har barnet en varierad lek eller gör det samma sak hela tiden?
 • Är barnet präglat av ritualer och ett tvångsmässigt beteende?
 • Visar barnet intresse för andra barn?
 • Har barnet ofrivilliga rörelser?
 • Verkar barnet vara normalbegåvat?

Undersökningar

 • Man gör en vanlig kroppsundersökning för att utesluta andra eventuella sjukdomar, och testar även barnets syn och hörsel.
 • Vid misstanke om autismspektrumtillstånd remitteras barnet till barn- och ungdomspsykiatrin för vidare utredning.
 • Det innebär bland annat psykologiska tester, kartläggning av social utveckling, språkutveckling, utveckling av lekbeteende och intressen.
 • I vissa fall kan det bli aktuellt med andra undersökningar, som DT, magnetkameraundersökning, EEG och ryggvätskeprov.