Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Autismspektrumtillstånd hos barn, symtomguide


Uppdaterad den: 2017-02-14

Annons

Vad är autismspektrumtillstånd hos barn?

 • Autismspektrumtillstånd, AST, ett samlingsnamn på genomgripande störningar i utvecklingen med avvikelser i ömsesidigt socialt samspel och kommunikation samt ett begränsat stereotypt, repetitivt beteende och begränsade intressen. Det inkluderar tillstånden autism, Aspergers syndrom, Retts syndrom, atypisk autism, desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd.
 • Autismspektrumtillstånd förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen. Aspergers syndrom är vanligare än autism. Retts syndrom är å andra sidan mer sällsynt än autism.
 • Autism (autistiskt syndrom):
  • Uppträder före tre års ålder
  • Bristfällig och avvikande utveckling av kontaktförmåga med stört socialt samspel
  • Avvikande och fördröjd språkutveckling
  • Tvångspräglat beteende med många ritualer
  • Begåvningsnivån kan variera stort (högre än normal, normal, eller lägre än normal)
 • Retts syndrom:
  • Bara flickor
  • Upptäcks mellan 7 och 24 månader
  • Förlust av motoriska färdigheter, avbrott i lekutveckling och social utveckling
  • Ofrivilliga rörelser
  • Mental utvecklingsstörning
 • Aspergers syndrom:
  • Språkutvecklingen är oftast inte försenad, men den kan vara annorlunda jämfört med andra barns
  • Svårigheter med socialt samspel och kommunikation
  • Begränsat och stereotypt, repetitivt beteende
Annons
Annons

Vad kan man göra själv?

 • Det viktigaste är att lägga märke till vilka egenheter barnet har. Föräldrarnas observationer är en viktig del i utredningen av barnet.

När ska man söka vård?

 • Så snart det finns misstanke om en autismspektrumtillstånd bör man kontakta vården. Primärvården remitterar barnet till specialistvården – barn- och ungdomspsykiatrin.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Har barnets motoriska, språkliga och varseblivningsmässiga utveckling varit normal?
 • Har barnets utveckling avstannat? När hände i så fall detta?
 • Kan barnet prata? Säga ord? Sätta ihop ord? Förstå vad som sägs?
 • Är barnet stillsamt eller hyperaktivt?
 • Försöker barnet att göra sig förstått genom att till exempel peka på föremål?
 • Försöker barnet att dela sitt intresse för något med andra?
 • Har barnet en varierad lek eller gör det samma sak hela tiden?
 • Är barnet präglat av ritualer och ett tvångsmässigt beteende?
 • Visar barnet intresse för andra barn?
 • Har barnet ofrivilliga rörelser?
 • Verkar barnet vara normalbegåvat?

Undersökningar

 • Man gör en vanlig kroppsundersökning för att utesluta andra eventuella sjukdomar, och testar även barnets syn och hörsel.
 • Vid misstanke om autismspektrumtillstånd remitteras barnet till barn- och ungdomspsykiatrin för vidare utredning.
 • Det innebär bland annat psykologiska tester, kartläggning av social utveckling, språkutveckling, utveckling av lekbeteende och intressen.
 • I vissa fall kan det bli aktuellt med andra undersökningar, som DT, magnetkameraundersökning, EEG och ryggvätskeprov.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.