Fakta | Barn

Passiv rökning skadar barn

Passiv rökning är farligt för barns hälsa. Och rökning förknippas med en klart förhöjd risk för en lång rad sjukdomar, både hos spädbarn och äldre barn.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Det rör sig bland annat om plötslig spädbarnsdöd, astmatisk bronkit, inflammation i mellanörat, förkylning, lunginflammation, astma och allergi.

Risk för plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd är en av de allvarligaste följderna av rökning. Den exakta förklaringen till plötslig spädbarnsdöd är inte känd, men det finns flera väldokumenterade riskfaktorer. Risken för plötslig spädbarnsdöd är större om barnet ligger på magen än om det ligger på ryggen. En annan riskfaktor är passiv rökning. Om barnet utsätts för tobaksrök fördubblar det risken för plötslig spädbarnsdöd. Rökning under graviditeten är också en riskfaktor för spädbarnsdöd.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Bronkit gör det svårt att andas

Passiv rökning fördubblar risken för behandlingskrävande astmatisk bronkit. Hos spädbarnet har moderns rökning störst betydelse - antagligen därför att hon umgås närmre med barnet och tillbringar mer tid med det. Men det har även betydelse om modern har rökt under graviditeten. Barn som inte utsätts för passiv rökning får i regel bara lättare symptom på förkylning när de angrips av virus i luftvägarna.

Däremot får barn som utsätts för passiv rökning oftare så svårt att andas att det kräver behandling och en del barn måste till och med läggas in på sjukhus. Vart tredje barn som läggs in på barnavdelningen kommer dit på grund av astmatisk bronkit, och det är den vanligaste orsaken till akut inläggning av barn mellan ett halvt och tre år.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Svårare astma vid passiv rökning

Barn som utsätts för rökning har dubbelt så stor risk att få astma, och blir ofta mer medtagna av sjukdomen. Medicinförbrukningen är större, de är hemma från skolan mer och har sämre lungfunktion.

Annons
Annons

Rökarhem skadar barn

Passiv rökning ger två till fyra gånger större risk för långvariga infektioner i mellanörat. Vid det här tillståndet är det undertryck i mellanörat, och barnet hör dåligt. En annan följd av passiv rökning kan vara "polyper" i övre luftvägarna, vilket även plågar många små barn med öronproblem. Barn som behöver opereras för "polyper" kommer tre till fyra gånger oftare från "rökarhem".

Rök påverkar luftvägarna

Barn från "rökarhem" har dubbelt så ofta infektioner i de övre luftvägarna som barn från hem där man inte röker. Detta gäller i synnerhet späd- och småbarn, som inte kan flytta sig från de vuxnas rök. De riskerar både att få lättare infektioner som förkylning och allvarligare tillstånd som lunginflammation. Cirka en tredjedel av de barn som har haft astmatisk bronkit under de första levnadsåren utvecklar senare astma. Dessutom visar några - men inte alla - undersökningar, att barn i "rökarhem" har större risk att utveckla allergi mot bland annat pälsdjur (hund och katt) och dammkvalster. De här allergierna orsakar sjukdomar som astma, allergisk ögoninflammation och allergisk näsirritation, som visar sig som rinnsnuva och täppt näsa.

Passiv rökning leder även till en ökad risk för kronisk astma. I gengäld hjälper det om personen inte längre utsätts för passiv rökning. Det minskar såväl symptomen som medicinbehovet och ibland händer det rentav att astman försvinner. Det är även sannolikt att tobaksrök påverkar immunförsvaret - inte bara i luftvägarnas slemhinnor utan i hela organismen.

Nikotin i bröstmjölken

Det finns mer än 4000 olika kemiska föreningar i tobaksrök. Ett av ämnena är nikotin, som är orsaken till det fysiska beroendet av tobak. När en ammande mor röker utskiljs stora mängder nikotin i bröstmjölken. Spädbarn som ammas av rökande mödrar har lika höga koncentrationer av nikotin i blodet som modern. Nikotin kan i sig självt medföra en ökad slemutsöndring från körtlarna i luftvägarna.

Rökpolitik för de vuxna

En viktig sak man kan göra för sitt barn är att skapa en rökfri miljö. Vinsten blir att barnet slipper en rad sjukdomar och många sjukdagar som belastar både barn och föräldrar. Det allra bästa vore om föräldrar, far- och morföräldrar och lärare, som alla är viktiga förebilder för barn inte alls rökte där barn vistas. Om man inte kan sluta röka är det viktigt att man inför och upprätthåller rökregler där barn vistas, framför allt i hemmen. Här är det viktigaste att de små barn som inte kan flytta sig undan röken, får frisk och rökfri luft. Därför bör man bara röka utomhus, eller där barnen inte uppehåller sig.