Intresseområden sparade.
Behandling | Barn

Läkemedelsbehandling av barn och spädbarn

När barn eller spädbarn blir sjuka bör man tänka efter noga innan man ger läkemedelsbehandling, vilket naturligtvis gäller såväl receptbelagda som receptfria läkemedel och naturläkemedel. I denna artikel redogörs för de faktorer som är viktiga med hänsyn till barn och läkemedel.

Publicerad den: 2016-01-18
Författare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

Barn blir också sjuka. Liksom hos vuxna kan sjukdomarna delas in i kroniska och kortvariga, akuta sjukdomar. Vid all läkemedelsbehandling bör man noga överväga för- och nackdelar, och detta gäller naturligtvis såväl receptbelagd medicin som receptfri medicin och naturläkemedel. När det gäller barn är det emellertid extra viktigt med grundliga överväganden. Till följd av sin storlek behöver barn få mindre doser än vuxna, men det finns även andra faktorer som har betydelse. Bland annat har barn mer eller mindre utvecklade system för att avlägsna läkemedlen igen, precis som att mediciner kan verka mer eller mindre kraftigt på barn.

Kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar kan omfatta samma sjukdomar som för vuxna, de vanligaste är allergi, astma och liknande. De behandlas i regel i samråd med en läkare som har erfarenhet av barnmedicinska sjukdomar och som kanske även har kontakt med en specialavdelning på ett sjukhus.

Kortvariga, akuta sjukdomar

Kortvariga, akuta sjukdomar är nästan alltid infektionssjukdomar. De utgörs av följande tre grupper:

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
  • Virussjukdomar som förkylning och influensa. De behandlas i regel inte med läkemedel. Vid förkylning kan man eventuellt använda nässpray som innehåller ett läkemedel som hämmar slembildningen. Till mycket små barn finns även nässpray som bara innehåller saltvatten med samma salthalt som kroppens egen.
  • Bakteriesjukdomar kan behandlas med antibiotika. Det finns många olika slags antibiotika, och till barn använder man samma ämnen som till vuxna -dock i mindre doser.
  • Sjukdomar orsakade av parasiter, såsom maskar, bland annat springmask och binnikemask. De här sjukdomarna behandlas med ett medel som dödar masken, till exempel Vanquin, Vermox eller Yomesan.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Dosering av läkemedel till barn

Som nämnts ovan måste man vara försiktig vid dosering av läkemedel till barn. Dosen bestäms individuellt för varje barn med hänsyn till sjukdomen samt barnets ålder och vikt. Eftersom det kan vara svårt att få barn att ta medicin, finns många produkter för barn i olika doseringsformer. Flytande läkemedel, till exempel mixtur, är de mest populära för mindre barn. De kan lätt doseras efter barnets storlek och är lätta att svälja. Ibland kan man krossa tabletter eller tömma kapslar -det framgår av förpackningen om det är tillåtet. Smärtstillande produkter finns även som stolpiller.

Läkemedel i upplöst form kan ofta smaka bittert. Ett råd som ofta ges är att blanda ut den i olika vätskor som kan dämpa smaken. Det är olämpligt att använda vätskor som är nödvändiga för barnet, såsom modersmjölk och vanlig mjölk. Barnet kan på grund av den bittra smaken komma att förknippa mjölken med den. Det är därför bättre att ge det så att det smakar bra efter medicinen. Man kan eventuellt ge läkemedel med hjälp av en engångsspruta utan nål. Man kan snabbt lägga vätskan längst bak på tungan och sedan skölja med saft eller liknande. Det är i allmänhet en god idé att "skölja ur" munnen, särskilt om det gäller en antibiotikaprodukt, eftersom man annars kan få problem med torsksvamp i munhålan.

Oavsett om medicinen blandas ut eller ej är det viktigt att se till att barnet får rätt dos vid rätt tidpunkt.

Annons
Annons

Barn som ammas

Barn och spädbarn som fortfarande ammar kan oavsiktligt få i sig läkemedel genom modersmjölken. Om den ammande kvinnan har eller får behov av att ta läkemedel är det därför helt nödvändigt att överväga för- och nackdelar. Bland annat kan man överväga att helt eller tillfälligt upphöra med amningen.

Utöver detta bör man fundera noga på valet av läkemedel. Produkter med samma verkan, men med olika läkemedel, kan mycket väl vara olika lämpliga för en ammande kvinna. Det kan naturligtvis bero på själva läkemedlets sätt att verka, men även på att olika ämnen förs över i modersmjölken olika mycket. Detta beror på hur de ser ut i molekylform.

Modersmjölken innehåller fett och är därför "fetare" än blodets plasma. Detta gör att läkemedelsämnen som trivs bäst i "feta" miljöer får en högre koncentration i modersmjölken än i blodplasma. För alla nya läkemedel undersöks i hur hög grad de går över i modersmjölken. Om läkaren har möjlighet att välja mellan flera läkemedel som verkar på samma sjukdom, så kommer han att välja det som har lägst koncentration i bröstmjölken. På det sättet får barnet i sig minsta möjliga mängd läkemedel med modersmjölken.