Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Barn

Egen säng minskar risken för plötslig spädbarnsdöd

Spädbarn bör de första månaderna av sitt liv sova på rygg och det i sin egen säng. ”Antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd har minskat kraftigt sedan i slutet av 90-talet men än finns det en del kvar att göra. Barnavårdscentralerna bör bli bättre på att rikta information till vissa föräldragrupper” säger Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare och författare till en ny avhandling om plötslig spädbarnsdöd.
Annons

Varje år dör cirka 20 barn i det som kallas för plötslig spädbarnsdöd. Det är en kraftig minskning från över hundra dödsfall årligen i början på 1990-talet med ett maximum på 146 barn 1991. Året efter, 1992, gick Socialstyrelsen ut med rekommendationer till nyblivna föräldrar att barn bör sova på rygg och inte på mage, riskerna med rökning under graviditeten, och att spädbarn inte skall bli för varma och kunna röra sig fritt där de sover. Socialstyrelsen angav också att amning kunde ha en viss skyddande effekt. 

Vanligare med spädbarnsdöd bland ensamstående

Den nya avhandlingen, från Sahlgrenska akademin, består av fyra olika  studier och visar bland annat att nuvarande råd om att låta barnet sova på rygg följs relativt väl och att bara vart 20:e spädbarn läggs på mage under sömn. Den siffran baseras på 5 600 enkätsvar i Västra Götaland 

- I de fall där barnet placerades på mage kunde vi se att det var vanligare att modern var arbetslös, rökte, att barnet var irritabelt, delade rum med syskon men mer sällan använde napp. Här tror jag att barnavårdscentralerna måste bli bättre på att gå ut med riktad information till vissa föräldragrupper, till exempel de socioekonomiskt svaga, säger Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare i Västra Götalands regionen, och författare till den nya studien. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

- Vi har också kunnat se att det är något vanligare med plötslig spädbarnsdöd på veckoslutet. Vi har spekulerat i om det kan ha att göra med ändrade sovrutiner på helgerna, att barnen sover i en felaktig miljö och att det konsumeras mer alkohol under helgen, fortsätter Per Möllborg. 

Rökning kan leda till plötslig spädbarnsdöd 

Studien visar också att risken för plötslig spädbarnsdöd är större om barnets föräldrar inte bor ihop, om mamman är under 20 år och om barnet är för tidigt fött. 

- En annan viktig del i avhandlingen är att den visar att den kraftiga minskningen av rökning under graviditet sannolikt bidragit starkt till nedgången i antalet fall av plötslig spädbarnsdöd. I början av 1990-talet rökte var fjärde gravid kvinna medan det idag är färre än vart tionde som röker, säger Per Möllborg.

Annons
Annons

Enligt Per Möllborg finns det potential att rädda ännu fler liv om antalet mödrar som röker under graviditeten ytterligare kan minska. 

- Anledningen till att rökning och nikotin är skadligt under graviditeten är att barn som varit utsatta för detta inte svarar lika bra med att andas i en situation där andningsvägarna blir övertäckta av exempelvis ett täcke eller om barnet trots rekommendationen ligger på mage och delar av ansiktet blir fast i en situation där det inte är fri luftväg, säger Per Möllborg. 

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Låt barnet sova i egen säng 

Den senaste artikeln i avhandlingen som studerat samtliga fall av plötslig spädbarnsdöd och annan oväntad död hos spädbarn mellan 2005-2011 visar att det var vanligare med samsovning bland de barn som fick diagnosen plötslig spädbarnsdöd än i den grupp där man hittade en annan diagnos vid obduktion. I båda grupperna var samsovning överrepresenterat jämfört med övriga befolkningen liksom att rökning också var flera gånger vanligare och fortfarande hittas minst en tredjedel av barnen i magläge. 

- Det stärker Socialstyrelsens råd att det säkraste för barn upp till tre månaders ålder är att de sover på rygg i egen säng i föräldrarnas sovrum, säger Per Möllborg.

Varför kan samsovning vara farligt?

Enligt Per Möllborg finns det flera risker med samsovning. En risk är att barnet får ett täcke eller kudde över ansiktet som gör att spädbarnet ”återandas” redan använd luft vilket försämrar syresättningen och kan leda till andningsstillestånd under den här känsliga tidiga perioden. 

- En annan risk är att förälderns arm eller annan kroppsdel hindrar andningsvägarna och ytterligare en risk är om barnet lagts på sida och ramlar över på mage i den mjuka sängen. Magläge innebar alltid en ökad risk och den är ännu större om man inte är van att sova på mage. En vuxensäng är inte heller utformad för ett barn som helst skall ligga på en tunn madrass och det finns risker att barnet blir inkilad mellan dubbelsängar eller att barnets lilla käke trycks uppåt och försvårar andningen, säger Per Möllborg.

Förbättring av rutiner när det hemska händer

I den sista studien såg författarna att det var brister i dokumentationen i de medicinska journalerna kring omgivningsfaktorer som sovläge, samsovning, napp och rökning när det inträffat ett plötsligt oväntat dödsfall bland spädbarn. Därför har Socialstyrelsen tillsatt en expertgrupp som syftar till att ta fram bättre rutiner vid omhändertagandet och för att öka kvaliteten på uppgifterna i journalen kring omständigheterna.

Fakta om plötslig spädbarnsdöd

Plötslig spädbarnsdöd definieras som när ett spädbarn dör plötsligt och oväntat utan att dödsorsaken kan fastställas på grundval av anamnes (sjukhistoria), inspektion av dödsplatsen och rättsmedicinsk obduktion.

Den vanligaste åldern när plötslig spädbarnsdöd inträffar är 0-5 månader (medianvärde 2 månader)

År 2014 avled 19 spädbarn till följd av plötslig spädbarnsdöd 

Länk till studie här

Bilden på Per Möllborg är tagen av Lasse Robertson

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons