Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Barn

Barn och styrketräning

Styrketräning för barn kan vara bra om man anpassar träningen till barnets behov. Det viktigaste är att det är kul att träna och att träningen är skonsam.

Uppdaterad den: 2016-01-18
Författare: Terese Alvén | Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

Styrketräning är bra för kroppen. Det gör oss starkare och kraftfullare. Men om styrketräning är bra för barn råder det delade meningar om och utvecklingen leder hela tiden till nya resultat. I februari år 1982 var det en konferens om barn- och ungdomsidrott på Bosön som Centrum för Idrottsforskning och Riksidrottsförbundet arrangerade. Detta ledde fram till riktlinjer om hur barn och ungdomar bör träna.

Då ansågs det att ingen styrketräning med större vikter borde utföras förrän skelettet är färdigvuxet, vilket innebär i 15-16-årsåldern för tjejer och 17-18-årsåldern för killar. Under de senaste tjugo åren har studier och forskning visat att dessa riktlinjer bör uppdateras och ändras.

Fördelar med att barn styrketränar

Styrketräning har en skadeförebyggande effekt på kroppen och stimulerar en uppbyggnad av skelettet. Dessutom blir det lättare för barn när de har en viss styrka att lära sig rätt rörelseteknik.

Annons
Annons

Bra styrketräning

Om ett barn ska börja styrketräna är det viktigt att träningen anpassas till individen. Många unga håller på med flera idrottsaktiviteter och det bästa är kanske då att byta ut något av passen mot ett styrketräningspass istället för att öka upp aktiviteten.

Styrketräning behöver inte bara innebära lyft med vikter på ett gym. Lekar, stafetter och hinderbanor med styrkemoment i sig är bra träning då den både är effektiv och rolig. Styrketräning är ingenting som ska tvingas på barnet utan bör bara genomföras om det anses roligt, annars är det bra att hitta en annan träningsform.

Vid träning med vikter ska barnet kunna lyfta vikten 15 gånger. Det är bättre att öka antalet repetitioner än att öka vikten. Ta hjälp av en instruktör som kan visa rätt teknik för att minska skaderisken. Högst två gånger i veckan bör styrketräningen äga rum.

Skaderisk

Träningsbelastningen ska anpassas till kroppens förutsättningar. Tränar man mer än vad kroppen mår bra av kan det leda till skador. Detta gäller för såväl barn som vuxna. Ensidig, monoton och tråkig träning kan också leda till skador då barnet lätt tröttnar och struntar i tekniken.

En stor sammanställning av olika studier där skaderisken hos unga idrottare i olika idrottsgrenar och olika typer av träning jämförts visar att styrketräning är relativt säker träning. Skaderisken var 0,0035 skador/100 mantimmar styrketräning. Fotboll däremot har en skaderisk på 6,20 skador/100 mantimmar träning. Enligt dessa uppgifter är det alltså mer än 1 500 gånger ”farligare” att spela fotboll än att styrketräna.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons