”Alarmerande hög förskrivning av opioider för artrospatienter”

Förskrivning av opioider vid artros är hög, trots att opioider inte finns med på listan över rekommenderad behandling vid artros. Det menar Martin Englund, professor vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, som lett en ny studie i ämnet.


Publicerad den: 2019-07-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

knä-smärta-artros
Annons

Opioider är smärtstillande medel som har liknande effekter på hjärnan som morfin. Opioider är också beroendeframkallande.

Nu visar en studie att var fjärde artrospatient i Skåne fick opioider utskrivet någon gång mellan november 2014 och oktober 2015. I resten av befolkningen var det endast var tionde person som fick opioider förskrivet under samma period.

Studien visar även att minst tolv procent av all ny opioidförskrivning görs till patienter med artros, och då gäller det framförallt kodein, tramodol, oxikodon och morfinpreparat.

– Resultaten visar på en alarmerande hög förskrivning av opioider för artrospatienter, säger Martin Englund, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Martin Englund menar att resultatet är anmärkningsvärt, då opioider inte finns med på listan över rekommenderade behandlingar vid artros, annat än i extremfall eller i samband med kirurgisk behandling.

– Men även då vi räknade bort förskrivningar av opioider i samband med operation, påverkades inte resultatet nämnvärt, säger säger han, i pressmeddelandet.

Många artrospatienter använder sig inte av artrosskolan

Enligt honom finns stora utmaningar inom artrosvården. Trots att det finns bra grundbehandling för de som drabbas av artros, artrosskolan, så är det många patienter som inte använder sig av den. Och om man inte blir tillräckligt bra efter grundbehandlingen saknas det dessutom till stor del bra medicinska icke-kirurgiska behandlingsalternativ, annat än symtomlindring. Vid svår artros, där andra behandlingar inte heller varit tillräckliga, kan protesoperation erbjudas. Men det är en kostsam och omfattande behandling.

– Däremellan saknar vården idag dessvärre läkemedelsbehandling som kan minska smärta och modifiera själva sjukdomsförloppet, det vill säga påverka den själva biologiska processen. Här behövs mer forskning, säger Martin Englund i pressmeddelandet.
Studien har finaniserats med stöd av Vetenskapsrådet, Reumatikerförbundet, Alfred Österlunds stiftelse, Greta och Johan Kocks Stiftelser, ALF-medel.

Träning lindrar smärta och bromsar sjukdomsförloppet

Artros går idag inte att bota, men man kan göra en del livsstilsförändringar som kan göra minska smärtan och bromsa sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet är det mest effektiva.

Annons
Annons

Läkemedelsbehandling vid artros

Det finns idag inget läkemedel som har specifik effekt mot artros. Ibland används läkemedelsbehandling mot själva smärtan, och då rekommenderas i första hand så kallade NSAID-preparat. Man ska dock undvika att använda dessa preparat till kontinuerlig långtidsbehandling, de kan nämligen ge biverkningar som magsår, ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och njurpåverkan.

För smärtlindring kan man också använda sig av elektrisk nervstimulering (TENS) eller olika former av hjälpmedel, såsom inlägg i skorna eller stabiliserande skydd. Eventuellt kan även kortisoninjektioner övervägas.

Ta chansen och gå en kort online-utbildning om artros här!

 

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Annons
Annons

  Källor

 • Lunds universitet - https://www.lu.se/article/hog-forskrivning-av-opioider-vid-artros
 • Forskning.se - https://www.forskning.se/2019/07/09/hog-forskrivning-av-opioider-vid-artros/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-07-12 15:45 (2 år sen)

  På tiden att ha fokus även på artrospatienter. Ens livskvalité är så negativt påverkad av denna sjukdom.Sjukvården många ggr viftar bort sjukdomen genom att konstatera ja, du har artros , börja träna, ta alvedon med. Men jag gör det ju, tränar och tränar.Min vardag är fylld av olika övningar 3x10 det och det flera ggr/dag!!!!Och om igen...
  Säkert skulle jag bli sämre av att inte träna ,det är jag övertygad om men ändå kan ej begripa att Region Skåne har gjort träning i bassängen oåtkomlig för patienter med artros. Jo, artrit får man ha då får man träna på recept!!!
  Vet ni , jag tränat i varm bassäng i många år ,i annan region.Jag vet skillnaden denna träningen gjorde för mig .Det tog lång tid innan att jag fått fantastisk lindring av den . Men i Region Skåne är det stopp. Det är ju lättare skriva ut mediciner än recept på träning i varmt vatten.
  Vem kan göra våra problem pga artros synliga och ge oss rätten till behandlingar som är effektiva. Så mkt kan både individen och samhället tjäna på det. Ge oss ,artrospatienter, tillgång till varmvatten bassäng!