Fråga Experten

Fråga   Artros

Fråga: Artros-statistik

Hur många av 100 opererade patienter i Sverige blir: 1. Bättre = kan gå obehindrad utan smärta 2. Sämre 3. Oförändrat Hur många artrosoperationer per 10 000 invånare görs i: 1. Sverige 2. Danmark 3. Tyskland Kan ni kort kommentera bifogad röntgenbild?

Svar:

Det finns lättillgänglig statistik för artrosoperation i höft och knä i Sverige. Cirka 90 procent är nöjda efter höftprotesoperation. Cirka 80% är nöjda efter knäprotesoperation. I Sverige opereras cirka 15 000 höft och 15 000 knäproteser per år. Om vi räknar på 10 milj inv så blir det något färre än i Danmark. I Danmark opereras 16 höftproteser per 10 000/invånare. Hur många knäproteser det opereras i Danmark hittar jag inte siffror på liksom hur mycket det opereras i Tyskland.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Närsynthet

2015-03-27 | 17:33

av Peter Vetterskog

Olja i kontaktlinsen

2015-03-23 | 15:58

av Peter Vetterskog

Närsynt och Astigmatiker

2014-11-12 | 01:27

av Peter Vetterskog

Olika slags artros

2012-11-14 | 22:36

av Leif Dahlberg

Pain in my upper stomach

2012-11-15 | 14:43

av Leif Dahlberg

Obehagligt

2012-11-15 | 18:40

av Leif Dahlberg

Förhud

2012-11-17 | 05:30

av Leif Dahlberg

Artros eller reumatisk sjukdom

2012-11-19 | 19:42

av Leif Dahlberg

Frågor om stelkramp

2012-11-20 | 12:37

av Leif Dahlberg

P-piller, nedstämdhet och klåda

2012-11-21 | 22:12

av Leif Dahlberg

Kristallsjukan

2012-11-27 | 18:41

av Leif Dahlberg

Bollsport och artros

2012-11-28 | 17:11

av Leif Dahlberg

Elcigaretter

2012-11-30 | 02:28

av Leif Dahlberg

Konstanta domningar

2012-12-4 | 14:46

av Leif Dahlberg

Artros i händer och fötter

2012-12-5 | 23:51

av Leif Dahlberg


Annons
Annons
Annons