Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Artros

Symtom som påminner om reumatism

Annons

Ibland kan ledsymtom och andra reumatiska symtom vara orsakade av sjukdomar som inte rubriceras som reumatiska.

Symtom på diabetes

Sockersjuka eller diabetes kan ge symtom från leder och senor. Efter längre tid med diabetes kan hud och underhud i händerna förtjockas och medföra inskränkt rörlighet i händerna. Bindväv kan lagras in i senor och senskidor, vilket ger nedsatt funktion och till exempel&nbsp”triggerfingrar” (fingrarna kan fastna i vissa lägen, beroende på att senan fastnar i en senskida). Axelleden kan på liknande sätt påverkas med nedsatt rörelseomfång som resultat.

Överproduktion av bisköldkörtelhormon

Överproduktion av bisköldkörtelhormon påverkar hela kroppen. Symtom i form av muskelsvaghet kan uppstå och detta kan likna muskelinflammation (myosit).

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Överproduktion av sköldkörtelhormon kan ge muskelsvaghet. Underproduktion kan ge muskelsmärta och likna polymyalgia rheumatica (PMR) eller polymyosit om halterna av muskelenzymer är förhöjda i blodet.

Njurfunktionsnedsättning

Patienter som behandlas under lång tid i dialys på grund av njurfunktionsnedsättning, får inte så sällan smärtor från leder och muskulatur. Dialysapparaterna kan inte jämställas med en helt frisk njure vad gäller funktionen. Ansamling av olika ämnen kan leda till smärtor i och kring leder. Dessa symtom kan sedan drastiskt minska vid njurtransplantation.

Bröstcancer kan ge svullnad i leder, liknande en begynnande ledgångsreumatism (även om det är relativt ovanligt). Maligna blodsjukdomar kan ge symtom i form av ledsvullnad.&nbsp

Annons
Annons

Annons