Digital artrosvård bevisat effektivt
Artikel | Artros

Digital artrosvård bevisat effektivt

Behandling online istället för på vårdcentralen blir allt vanligare och en av de sjukdomar som behandlas effektivt på det här sättet är artros. Här ligger appen Joint Academy i framkant.


Innehållet är framtaget av: Joint Academy

Ladda ner appen här och kom igång redan idag!   (patientavgift 0 kr)

Artrostest

Här kan du göra ett artrostest online om du är osäker på om du har, eller ligger i riskzonen för att få, artros.

Fördelar med digital vård

Den uppenbara stora fördelen med digital vård är att patienten slipper söka sig till en vårdcentral med långa köer. Istället kan man få vård direkt när man behöver det.  

- I och med Joint Academy blir artrosbehandling tillgängligt för alla. Istället för att patienten ska anpassa sig till sjukvården så sker behandlingen när patienten har tid, påpekar Christian Anker-Hansen, ortopedläkare på Joint Academy.

Men det finns ännu fler fördelar. Exempelvis blir vården mer jämlik när alla kan få samma kvalitet på vården oavsett geografiska förutsättningar. Det blir också lättare att uppdatera behandlingen allt eftersom nya riktlinjer och ny forskning kommer ut.

Se Lottas berättelse: 


Vetenskapligt förankrad behandling av artros

 Det är givetvis viktigt att se till att den behandling som sker online håller samma kvalitet som den traditionella vården. Ett exempel där detta gjorts på ett bra sätt är appen Joint Academy Här har den klassiska artrosskolan varit utgångspunkten, men istället för att varje patient ska ta sig till vårdcentralen på utsatt tid så får man sina fysiska övningar och lektioner direkt till telefonen. Övningarna presenteras i tydliga utbildningsfilmer medan lektionerna ges i textformat med några efterföljande frågor. 

JA App Exercise landscape SE Behandlingen som erbjuds via Joint Academy följer Socialstyrelsens riktlinjer och har kvalitetssäkrats av två av Sveriges - och världens - mest framstående forskare inom artros: Leif Dahlberg och Stefan Lohmander. Företaget Joint Academy har också publicerat flera vetenskapliga studier som alla är granskade av tredje part.

- Våra studier visar att patienterna i den digitala behandlingen Joint Academy i stor mån blir bättre - ca. 75% når kliniskt relevanta förbättringar av sina symtom. Det ger en fingervisning om att anpassad träning, utbildning och stöd av fysioterapeut lämpar sig väl att göra digitalt, menar Håkan Nero, Ansvarig för Forskning & Utveckling på Joint Academy.

Se Roberts berättelse: 

Personligt stöd dygnet runt med Joint Academy

Personlig fysioterapeutDen grundläggande idén bakom Joint Academy är att behandlingen ska vara tillgänglig, individuellt anpassad och enkel att utföra. Därför kopplas varje patient ihop med en personlig fysioterapeut som koordinerar och följer upp, och det finns möjlighet att skicka meddelanden till denne dygnet runt.

De fysiska aktiviteterna, som är speciellt framtagna för att minska symtom på höft- och knäartros, tar ungefär 5 minuter om dagen att genomföra och kräver ingen utrustning. Varje patient som registrerar sig har möjlighet att få diagnos av en fysioterapeut om de inte fått en sådan tidigare.

Ladda ner appen här och kom igång du också redan idag!

Joint Academy är en digital behandling av artros i höft och knä. Patientavgiften är 0 kr.