Film | Artros

Artros kan leda till hjärtkärlproblem

Det finns en klart ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom för den som också har artros.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-05-28
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons
Annons
Annons

Svår artros innebär ofta att det blir svårt att röra sig och vara aktiv vilket kan leda till övervikt. Övervikt är i sin tur en riskfaktor för hjärtproblem. Men sambandet är troligtvis mer komplext än så och det kan vara så att även hjärtkärlproblem kan leda till artros. Hör Martin Englund, läkare och docent vid Lunds universitet, berätta om artros och hjärtkärlproblem här.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?