Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Hundbett

Hundbett kan ge fula skador och ibland leda till kraftiga infektioner. Såret bör rengöras omedelbart och tröskeln för att söka läkare bör vara låg.


Uppdaterad den: 2023-11-27
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Hundbett är ett problem som förekommer i hela världen och som särskilt drabbar barn. Varje år söker tusentals människor vård efter att ha blivit bitna av en hund. Vissa fall är så allvarliga att patienten måste till sjukhus för behandling.

Cirka 2 200 patienter vårdas årligen i Sverige för hundbett. Dödsfall på grund av hundbett är sällsynt, men det förekommer och mer än hälften av fallen är barn under tio år.

Vad sker vid ett hundbett?

Hundbett

Hundens långa hörntänder håller fast ”bytet” medan de andra tänderna skär, river och sliter i vävnaden. Resultatet kan bli långa rivsår och djupa sår från hörntänderna. Kraften i bettet varierar mellan olika hundraser. Bitkraften hos kamphundar är till exempel betydande, och därmed ökar även risken för skada.

Bakterier från hundens mun kan orsaka infektion i såret. Oftast uppstår en sådan infektion inom 12 timmar, men infektionen kan också komma först efter flera dygn.

Annons
Annons

Varför biter hundar?

Angrepp från hundar kan verka oprovocerade, men det är inte alltid hundens beteende det beror på. Hundar varnar ofta med att morra eller visa tänderna innan de biter. Provocerande situationer kan vara:

  • Att de blir störda när de äter
  • Att de känner sig hotade
  • Att de känner sig trängda och att deras revir är hotat

Hundar kan också bli svartsjuka när andra familjemedlemmar får mer uppmärksamhet. När en hund visar tecken till aggressivitet är det bra att vara försiktig och ge hunden utrymme. Hundar kan uppfatta det som hotfullt om man tittar dem i ögonen eller om man närmar sig ovanifrån och till exempel tänker klappa dem på huvudet.

Det förs en del diskussioner om vilka hundar som oftast angriper människor. De flesta som har studerat detta har sett att det är stora hundar som till exempel schäfer, pittbullterrier, rottweiler och dobermann som oftast biter – men även små hundar kan ge människor allvarliga bett.

Behandling

Rengör såret snarast med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. Avlägsna eventuellt skräp i såret. Försök bedöma hur allvarlig skadan är. Om den bitna personen inte kan röra armen/handen/benet normalt kan det tyda på djupare skada och skada på senor. Blödning som inte stannar av är ett tecken på större skada på blodkärl. Om personen som blivit biten kan ha ett nedsatt immunförsvar bör läkare kontaktas snarast.

Vid djupa sår, upprivna sår samt bett i ansikte, huvud eller hals bör vården kontaktas relativt snart. Även sår på hand eller fot kan vara allvarliga, eftersom senor och leder ligger nära huden.

Många barn under tio år som blir bitna av en hund blir bitna i huvudet eller ansiktet. Om det rör sig om ett litet barn och en stor hund som skakat barnet så kan det finnas risk att barnet kan ha fått nack- och hjärnskador. I sådana fall måste barnets nacke hållas stilla tills den har undersökts av vårdpersonal.

När man får vård rengörs såret ytterligare och det bedöms om det finns behov att sy ihop såret. Det brukar bara vara aktuellt om såret inte är mer än åtta timmar gammalt. I många fall avstår man ändå från att sy eftersom det kan öka risken för att det uppstår en bakterieinfektion. Efter behandling bör bettstället (handen/armen/benet) hållas stilla och i högläge.

Boosterdos av stelkrampsvaccin ges bara om det finns tecken på att såret blivit förorenat med smuts eller jord, och om det finns anledning att stärka skyddet med ny dos baserat på tidigare antal vaccinationsdoser och när dessa gavs.

Bortsett från vid obetydliga hundbett är det vanligt att läkaren ber patienten att komma tillbaka på kontroll inom ett till två dygn. Det är särskilt risken för att det senare uppstår en infektion som gör att man bör komma på efterkontroll. Sårinfektion behandlas med antibiotika, en behandling som bör pågå i minst tio dagar.

Annons
Annons

Risk för rabies vid bett i utlandet

Rabies förekommer inte i Sverige men finns bland annat i Centraleuropa. Bland andra rabiesfria länder kan nämnas Norge, Island, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Japan. Rabies är tämligen vanlig i Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika, och särskilt där ovaccinerade hundar strövar omkring fritt.

Rabies överförs via bit- och rivsår i huden, eller om ett rabiessmittat djur slickar på skadad hud. När man befinner sig i utlandet är det en bra regel att inte närma sig djur – särskilt om de ser sjuka ut, dreglar mycket eller verkar vara delvis förlamade.

Rabiessmitta leder nästan alltid till döden, så även små bett i högriskland bör tas på allvar. Sök i så fall snarast vård på plats och vidta förebyggande åtgärder. Det innebär att skölja såret under rinnande vatten i flera minuter samt rengöra med tvål eller desinfektionsmedel.

Att förebygga hundbett

Lär barn att vara försiktiga när de möter en hund och att behandla hunden med respekt:

  • Undvik direkt ögonkontakt med hunden.
  • Reta inte hunden.
  • Klappa inte okända hundar.
  • Lek aldrig med en hund, oavsett vilken hund det är, utan att någon vuxen är med.
  • Låt bli att ropa och springa när det finns en hund i närheten.
  • Klappa aldrig en hund utan att hunden först får nosa på barnet.
  • Stör aldrig en hund som äter, sover eller sköter om sina valpar.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons