Fakta | Pollenallergi

Pollenallergi

Allergi mot pollen har blivit allt vanligare och förekommer idag hos cirka 20 procent av Sveriges befolkning. Allergin orsakar vanligen besvär från ögon och näsa. För vissa personer medför pollenallergin även symtom från luftrören i form av astma.
Annons

Vid svårare former av pollenallergi ses ofta allmänpåverkan med trötthet och irritabilitet. Pollenallergin kan även medföra att förtäring av vissa frukter och bär ger klåda i mun och svalg.

Symtom vid pollenallergi

Ögon

 • Irritationskänsla och klåda
 • Ökat tårflöde.

Näsa

Annons
Annons
 • Nysningar, ofta upprepade i serier
 • Rinnande näsa
 • Nästäppa, särskilt när besvären pågått några dagar.

Mun och svalg/gom

 • Klåda.

Luftrör

 • Hosta
 • Andfåddhet
 • Pip i bröstet.

Allmänt

Annons
Annons
 • Trötthet
 • Irritabilitet

Orsaker till pollenallergi

Symtomen till pollenallergin utlöses när allergen, i detta fall proteinhaltiga ämnen i pollenkorn, kommer i kontakt med slemhinnan i ögat eller näsan. I slemhinnan hos personer med pollenallergi finns allergiantikroppar (IgE-antikroppar) som reagerar med dessa allergen. Vid denna reaktion frisätts histamin och andra substanser från vita blodkroppar som finns på och i slemhinnan. Histaminet orsakar klåda, irritation och vätskeutträde från blodkärlen med bland annat slemhinnesvullnad som följd.

Pollensäsonger

Pollensäsongen inleds av al och hassel, som tidigare blommat i mars respektive i mars/april i Svealand. Med den pågående klimatförändringen har dock pollensäsongerna börjat allt tidigare och pollen kan nu finnas redan under februari. (Vissa år kan pollen från sydligare länder där våren kommer tidigare, spridas upp över södra Sverige och ge symtom hos pollenallergiker.) I slutet av april och maj brukar björkblomningen komma igång. Björken ger de högsta pollenutsläppen och är det lövträd som orsakar mest allergiska besvär.

Gräsen blommar i juni och den blomningen kulminerar ofta i midsommartid. Gräsblomningen fortsätter vanligen under hela sommaren. Allergi mot gräspollen är, liksom trädpollenallergi, vanlig.

Gråbo, en så kallat vindpollinerad korgblommig ört, bidrar med en tredje pollensäsong från slutet av juli och under augusti. Allergi mot gråbo är mindre vanlig.

Malörtsambrosia (på engelska ragweed) har på senare år etablerat sig på flera växtplatser i södra Sverige och blommar i augusti. Med stigande medeltemperatur kan den förväntas få fäste och även sprida sig norrut. Malörtsambrosian är ett stort allergiproblem i flera länder på sydligare breddgrader.

I Götaland börjar pollensäsongerna vanligen någon vecka tidigare och i Norrland någon vecka senare än i Svealand. Vissa personer har enbart en typ av allergi, till exempel mot gräspollen. Andra kan ha allergi mot såväl träd-, gräs- som gråbopollen. Den senare gruppen får då en besvärsperiod som startar under vårvintern och är mest kännbar under tiden från början av maj till sensommaren.

Allergin gäller hela pollengrupper

Pollen från våra lövträd innehåller gemensamma allergiframkallande strukturer. Den som blivit allergisk mot björkpollen reagerar därför också vid kontakt med pollen från exempelvis al och hassel. Denna så kallade korsreaktion mellan olika allergen innebär att man talar om en lövträdspollenallergi, där björk, al och hassel är de viktigaste allergenen.

Liknande korsreaktioner föreligger mellan de olika gräsarter som blommar i Sverige.

Allmän retbarhet i luftvägarnas slemhinnor hos pollenallergiker

En pollenallergisk person får ofta en ökad allmän retbarhet i sina slemhinnor i ögon, näsa och ibland luftrör under pollensäsong på grund av den inflammation pollen ger upphov till. Ökad retbarhet i luftvägarna, så kallat bronkiell hyperreaktivitet, är mycket vanligt vid astma. Denna allmänna retbarhet gäller även för ämnen som inte är allergen. Det kan innebära att kontakt med tobaksrök eller starka dofter som parfym under pollensäsongen utlöser besvär som personen inte brukar uppleva under andra delar av året. Fysisk ansträngning, som en joggingtur, kan under denna tid ge andningsbesvär på grund av astma.

Besvär från mun och svalg vid pollenallergi

Personer som har en kraftig pollenallergi kan få besvär med klåda i mun och svalg av de luftburna pollenallergenen. Detta sker framför allt under år med höga pollenkoncentrationer.

Korsallergier med födoämnen

Pollenproteiner har likheter med proteiner i vissa födoämnen. Kroppens immunsystem kan inte skilja mellan delar av proteinerna i pollen och födoämnen som liknar varandra, vilket gör att immunsystemet “luras” att reagera på exempelvis äpplen, stenfrukter som persika och körsbär, morot och rå potatis. Detta är en besvärande komplikation till pollenallergin, men den leder sällan eller aldrig till allvarliga reaktioner. Vanligaste symtomen är klåda samt stickningar och svullnadskänsla i mun och svalg. Om större mängder av födoämnet förtärs kan man få ont i magen, illamående, kräkningar och astma – men detta är mer sällsynt.

Trötthet och irritabilitet vid pollenallergi

Vid svårare former av pollenallergi är det ofta en allmän påverkan med trötthet, koncentrationssvårigheter och irritabilitet som upplevs som mest besvärande. Denna allmänna påverkan kan reducera såväl arbets- som studieförmåga.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Allergisk rinit på NetdoktorPro »

Annons
Annons