Fakta | Pollenallergi

Diagnosen pollenallergi

Om besvären är typiska kan diagnosen ställas av patienten själv. En sjukhistoria som anger besvär från ögon och näsa under pollensäsong och försvinner när pollensäsongen är över talar naturligtvis starkt för pollenallergi. Ytterligare stöd får diagnosen om patienten får klåda i svalget av exempelvis hasselnötter, äpplen och stenfrukter.
Annons

Det visar sig dock många gånger vara svårt att avgöra om besvären beror på pollenallergi eller en långdragen förkylning. Detta gäller särskilt om besvären från näsan dominerar och ögonbesvären är obetydliga eller saknas. Om det råder osäkerhet om diagnosen, eller om besvären är mer uttalade, bör diagnosen pollenallergi ställas av läkare. I de fall andningsbesvär med andfåddhet, rethosta eller pip i bröstet förekommer är det alltid viktigt att kontakta läkare för utredning så att en eventuell astma kan diagnostiseras och behandlas.

Läkarens diagnostik pollenallergi

Läkarens diagnos pollenallergi bygger på sjukhistoria och påvisande av allergiantikroppar (IgE-antikroppar) mot pollen.
    
Läkarens “intervju” syftar till en noggrann kartläggning av patientens symtom och deras relation till exponering för pollen och andra allergen.

IgE-antikroppar kan påvisas antingen genom blodprov eller genom ett hudtest, ett så kallat pricktest. Blodprovet kan tas på alla läkarmottagningar. Det sänds till ett kliniskt immunologiskt laboratorium för analys. Pricktest utförs på underarmen genom att undersökaren lägger droppar av olika allergenlösningar på huden och sedan med en liten lansett försiktigt ”prickar” huden mycket ytligt under varje droppe. Om det finns IgE-antikroppar mot till exempel björk, så uppkommer inom en kvart en kvaddel och rodnad på platsen för björkallergenlösningen. Pricktest utförs på allergimottagningar och även på vissa vårdcentraler.

För en allergidiagnos krävs både en sjukhistoria som talar för pollenallergi samt förekomst av relevanta allergiantikroppar. Om sjukhistorien ger misstanke om till exempel björkallergi, men allergiantikroppar mot björk saknas, så talar det starkt mot att en björkallergi skulle föreligga. Och vice versa, om blodprov eller pricktest hos en patient skulle visa förekomst av allergiantikroppar mot björk, men symtom saknas, så föreligger inte heller någon björkallergi.


Annons
Annons
Annons