Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Tall-allergi, är det väldigt ovanligt?

Jag har nu visat positivt mot just tall. Jag reagerar med kraftigt eksem och kliande svullna slemhinnor i ögon/öron/underliv!!. Jag har letat på nätet för att hitta information men hittar nästan ingenting. Snarare tvärtom använder man tallbaserade produkter just som behandling av olika åkommor. Har du något tips om var jag kan hitta information? Tips på vad tall allergi skulle kunna kallas = vettigt sökord? Hur ska jag kunna veta vad jag ska undvika? Kan man utöka testet med att ringa in vad det är för ämne i tallen jag inte tål?

Svar:

Hej!
Du har vad jag förstår besvär från hud och slemhinnor men även från ögon, näsa och luftrör. Den allergitest som görs vid eksem/hudbesvär är en annan än den som görs vid luftvägsbesvär. När du skriver att du visat positivt för tall så är jag osäker på om det är ett s.k. lapptest på ryggen(med hänblick på eksem) eller ett s.k. pricktest i huden eller RAST-test av blodprov (med hänblick på luftvägsbesvär).

Om vi börjar med frågan om tallallergi och besvär från ögon, näsa eller luftrör så har det inte framkommit några belägg för att luftburna tallpollen skulle utlösa allergiska besvär här i Skandinavien. Ibland ser man pollenrapporter som redovisar halterna av tallpollen, men de har mycket liten klinisk relevans. Det är halterna av pollen från lövträd som i vår del av världen styr frekvensen av allergibesvär. Som jämförelse kan nämnas att i Japan är allergi mot en tallväxt, japansk ceder, mycket vanlig.

När det gäller eksem och lapptest så kan testet inbegripa kolofonium som finns i kåda från barrträd. Kolofonium är en vanlig orsak till plåsterallergi. Det är den enda koppling mellan tall och eksem som jag kommer på, men det kanske finns andra. Om du vill söka vidare så borde "pine" och "allergy" vara lämpliga sökord.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons