Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Jag har tagit Aerius i en vecka utan att märka någon skillnad...

Hej! Enligt test är jag allergisk mot björk, gråbo, timotej, hund, häst, katt, mögel och kvalster. Har diagnosticerad astma sedan tonåren, där jag medicineras med pulmicort och bricanyl. Gentemot min rinit fick jag utskrivit ett storpack aerius vilket jag hämtade ut på apoteket. Jag har tagit aerius under drygt en vecka men inte märkt av någon som helst lindring av mina besvär. Jag har provat flertal orala allergimedel men ingen har visat sig ge samma nivå av lndring såsom rhinocort gör. Nr 1, känns det halvkul att ha lagt ut 400 kr på ett läkemedel som inte visat sig ge effekt, men jag förstår att man måste prova sig fram för att hitta vad som passar en som individ. Nr 2, hur mycket kan man belasta nässlemhinnan med rhinocort, och vad kan rhinocort ge för verkningar på lång sikt?

Svar:

Hej!
Långvarig lokal behandling med kortison (t.ex. budesonid, Rhinocort) är väl dokumenterad som en effektiv och säker behandling vid långdragna rinitbesvär. Antihistamintabletter ( nu senast desloratadin, Aerius) har tydligen inte givit någon märkbar effekt på dina näsbesvär. Det kanske beror på att du framför allt har besvär med nästäppa? Antihistaminer minskar nämligen besvär med nysningar, rinnande och kliande näsa men har vanligen inte så stor effekt på nästäppa. Din erfarenhet är vad jag förstår att det är lokalbehandling med kortison (Rhinocort) som varit mest effektiv. Det är också en allmän erfarenhet när det gäller behandling av långdragna besvär av rinit.

Det verkar som om belastningen på nässlemhinnan av lokal behandling med kortison inte alls är så stor. Utgångsläget är ju att det redan finns en inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergen. Den dämpas av kortisonet och därmed lindras symtomen. Så strikt talat är kortisonets inverkan mer något positivt än en belastning. Det finns nu flera decenniers erfarenhet av lokal behandling av nässlemhinnan med kortison. De biverkningar som noterats är en viss lokal irritation och ibland en lätt blodtillblandning i nässekretet. Det senare verkade alarmerande när det först rapporterades, men upprepade studier av vävnadsprover från näsan har inte visat på att slemhinnan skulle ha "åldrats" eller på annat sätt förändrats av kortisonbehandlingen.

Vid besvärlig rinit är det därför vanligt med långa behandlingsperioder med kortison lokalt i näsan, ibland årsvis. Viktigt är att anpassa doseringen till den spontana variationen i rinitbesvären, och alltid söka använda lägsta effektiva dos.

Med vänlig hälsning Gunnar Bylin Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons