Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Flerårig rethosta?

Hej. Är en 45 årig man, som de senaste 15 åren till och från haft stora besvär med kraftig hosta emellanåt. Efter lungröntgen och spirometri har konstaterats en "mindre luftrörsförträngning". Vid förkylning brukar hostan komma och kan dröja sig kvar i månader, med vissa perioder utan hosta. Har använt pulmikort och bricanyl när det är som värst. Upplever att det är slem i luftvägarna då det rosslar vid andning och hostandet låter som bronkit. All behandling riktas mot symptomen, men kan man komma åt orsaken bättre? Kan allergi yttra sig på detta sätt? Är detta något man måste leva med eller finns det mer att göra för mig? (Dessutom är mitt tillstånd till besvär för min omgivning) Tackar!

Svar:

Astmadebut i 30 årsåldern skall absolut föranleda allergiutredning i syfte att utesluta relevant allergen i miljön med pricktest (avläses inom 15 minuter)och kanske RAST test(litet venöst blodprov med svar på några dar). Dessa görs inom primärvården på de flesta vårdcentraler i landet. Vad gäller astma bronkiale så delas den in i olika svårighetsgrader. Gemensamt är bakomliggande inflammation i nedre luftvägarna med pålagrad ospecifik känslighet vilken ger symtomen särskilt rethostan vid exposition för olika stimuli i omgivningen.

Pulmicort håller inflammationen stången och därmed minskar även symtomen men ibland behövs ändå extra påfyllnad med luftrörsvidgare typ Bricanyl. Vid astma utan allergisk läggning drivs inflammationen av hitttills okända mekanismer men behandlingen är i princip densamma som för allergisk astma. Att "komma åt orsaken" skulle glädja alla allergi-och astma-specialister på barn-och vuxensidan, och de 8 % astmatikerna vi har i Sverige. Jag har själv forskat inom detta spännande område senaste 30 åren men teorierna avlöser varandra men jag är ledsen att jag inte kan ge konkret svar. Vi skönjer dock faktiskt en viss tendens till minskande incidens (nya astmafall)i Skandinavien senaste femårs perioden medan KOL ökar.

Vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Överläkare, lung- och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons