Nyhet | Allergi

Fyra av tio med KOL vet inte om de har rätt behandling

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de har rätt behandling och hälften av dem tycker att vården brister i uppföljningen. Det visar en ny undersökning som Riksförbundet HjärtLung och Astma Allergiförbundet gjort.

Publicerad den: 2016-11-16
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

I Sverige beräknas mellan 500 000-700 000 människor ha kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Endast en av fem vet om att de bär på sjukdomen.

KOL kan behandlas och därför är det av stor vikt att sjukdomen upptäcks tidigt.

Därför är det viktigt att både den enskilde och vården är uppmärksam på symtom som andnöd, hosta, trötthet, svåra luftvägsinfektioner.

Annons
Annons

Världskoldagen 2016

Inför Världskoldagen som är idag har Riskförbundet HjärtLung skickat ut en enkät till sina medlemmar. Undersökningen visat att behovet och efterfrågan av en strukturerad KOL-vård är stort hos patientgruppen.

Resultat från studien visar följande:

  • En femtedel av medlemmarna med KOL är missnöjda med den behandling de får idag.
  • Fyra av tio uppger att de inte vet om den behandling de har är den bästa just för dem.
  • Fyra av tio anser att det inte finns något bra system i primärvården som kan fånga upp de som är i riskzonen för att utveckla KOL, samt tycker att vården är dålig på att ta kontakt för att följa upp hur behandlingen fungerar.
  • KOL upplevs som en väldigt begränsande sjukdom i vardagen. Vi kan se att redan vid lindrig KOL upplever hälften att det känns jobbigt att inte kunna ägna sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter i den utsträckning man vill. Vid svår KOL är den siffran nio av tio.
  • Sex av tio uppger att de är oroliga för hur KOL-sjukdomen kommer att utvecklas i framtiden. Kvinnor är i större utsträckning mer oroliga än män.

Har du KOL? I så fall hur upplever du den vård du fått? Kommentera direkt under nyheten.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons