Fakta | Matallergi

Barn och födoämnesallergier

Barn som haft födoämnesallergi som små, framför allt de som reagerat mot flera olika födoämnen, har större risk att utveckla överkänslighetssymtom från luftvägarna i äldre ålder. Det att små barn ofta får eksem och mag-tarmproblem och äldre barn får symtom från luftvägarna (hösnuva och astma) kallas ”den allergiska marschen”.


Uppdaterad den: 2016-03-18
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Uppdaterare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Barn och födoämnesallergier
Annons

Under de första levnadsåren utgör allergen (=ämnen som orsakar en reaktion) från olika födoämnen den vanligaste källan till överkänslighetsreaktioner.

Luftburna allergen dominerar

I skolåldern dominerar luftburna allergen från pollen och djurepitel samt de födoämnen som dessa korsreagerar med (läs mer om korsreaktioner). De riktigt allvarliga reaktionerna orsakas i dessa åldrar oftast av nötter eller jordnötter, mer sällan av skaldjur, fisk, soja och mjölk. Orsaken till att nötter är speciellt farliga är att de är mycket starka allergen och ofta är dolda i livsmedlet. Nötter förekommer till exempel i nougat, kakor och bakverk.

Reagerar mot flera födoämnen

Det är viktigt att barn som reagerar mot flera födoämnen och som därmed utesluter dessa ur sin kost följs upp angående sitt näringsintag. Det är inte bra att på grund av rädsla och osäkerhet undvika fler födoämnen än vad man egentligen behöver. Näringsbrist och enformig kost kan bli följden. Föräldrarna bör tillsammans med sitt barn erbjudas dietistkontakt för att diskutera vilka livsmedel som ska uteslutas respektive användas samt få möjlighet att beräkna barnets genomsnittliga näringsintag för att känna sig säkra på att barnets kostsituation hanteras på ett bra sätt.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons