Intresseområden sparade.
Fakta | Matallergi

Allergi och annan överkänslighet

Överkänslighet är en övergripande term som innefattar såväl allergisk som icke-allergisk överkänslighet. Orsakas överkänsligheten av en immunologisk reaktion (där immunförsvaret är iblandat) kallas den allergisk – övriga benämns icke-allergisk överkänslighet.


Uppdaterad den: 2017-06-29
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Uppdaterare: Therese Lindgren, specialist i allergimedicin, Sophiahemmet

Annons

Trots att överkänslighet kan utlösas av så många olika ämnen och mekanismer, ger den ofta likartade symtom: nästäppa, nysningar, klåda, rinnsnuva, kliande och röda ögon, andnöd, hosta, astma och eksem.

Vad är allergi?

Vid allergi överreagerar kroppens immunförsvar mot vissa specifika ämnen i omgivningen som benämns allergener. Allergi indelas i IgE-medierad och icke IgE-medierad allergi (se nedan).

Hur utlöses en allergisk reaktion?

En allergisk reaktion utlöses av det specifika ämne (allergen) som en person är allergisk mot. När man utsätts för detta allergen reagerar kroppens vita blodkroppar genom att producera antikroppar som mot en främmande inkräktare.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Allergenet binds till IgE-antikropparna. När detta sker, öppnas så kallade mastceller och inflammatoriska ämnen, till exempel histamin, frigörs och sprids snabbt för att försvara kroppen mot vad den uppfattar som skadligt. Histaminet påverkar kroppens vävnader och orsakar en inflammation.

Vilka symtom som utvecklas beror på var i kroppen histaminet frigörs. Rinnande näsa, kliande, rinnande ögon, andfåddhet och torr hud kan vara tecken på mastceller som reagerar i kroppens olika delar.

Hos de flesta börjar allergin som ett begränsande och irriterande – men ofarligt – tillstånd och det kan gå år innan symtomen utvecklas. Hos andra kan allergiska reaktioner vara allvarligare och påverka det allmänna välbefinnandet. Och i sällsynta fall kan mat, mediciner eller insektsbett ge en plötslig och så kallad anafylaktisk chock, som är en akut allergisk reaktion som kan vara livshotande om inte behandling sätts in snabbt.

Annons
Annons

IgE - kroppens allergiantikroppar

IgE – Immunoglobulin E – är ett sorts protein som kallas antikropp. Det spelar en viktig roll i allergireaktioner. Om någon är allergisk mot ett visst ämne (allergen) reagerar immunförsvaret som att detta normalt ofarliga ämne, till exempel pollen, är skadligt.

När personen utsätts för detta ämne försöker immunförsvaret skydda kroppen genom att börja producera IgE. IgE-antikropparna finns sedan kvar i kroppen, och nästa gång personen får kontakt med det allergiframkallande ämnet kan en allergisk reaktion uppstå.

Därför har en person som är allergisk en förhöjd IgE-halt i blodet. IgE är specifikt för varje allergen. Det innebär att IgE mot katt endast kan utlösa en allergisk reaktion mot katt.

Mastcellernas betydelse

Mastceller är en viktig del av immunsystemet och de finns i hela kroppen. Inne i mastcellerna finns olika signalsubstanser/hormon, till exempel histamin, som orsakar inflammation och frisätts vid kontakt med allergen och IgE-antikropp. Symtomen kan uppträda i ögonen, övre och nedre luftvägarna, munhåla och svalg, mag-tarmkanalen och huden.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Histaminets betydelse i allergi

Histamin utvidgar blodkärlen så att slemhinnan svullnar upp, och vätska kan träda ut ur vävnaden. Det stimulerar slemproducerande körtlar och ger exempelvis rinnande näsa och ökad slembildning luftvägarna.

Mät nivån på IgE för att ta reda på vad en patient är allergisk mot
Ett blodprov kan visa mängden IgE i kroppen. Genom att mäta en patients IgE-halt mot olika ämnen går det att identifiera vilka specifika ämnen som eventuellt utlöser allergiska symtom, det vill säga om patienten är allergisk och mot vad.