Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Nsaid och överkänslighet mot liknande tillsatser?

Hej!Jag har reagerat med utslag när jag använt Zon och svullen överläpp när jag ätit Ipren. Därför använder jag inga sådana värkmedel utan håller mig till paracetamol. Jag har några funderingar: Har en gång reagerat kraftigt med svullnad och klåda vid injektionsstället, blodtrycksfall och hjärtklappning efter en influensavaccination. Vad är troligaste orsaken? Tror inte att jag är allergisk mot ägg t.ex. Om man inte tål salicylsyra och liknande - hur stor är då risken att man kommer att reagera på bensoater, sorbater etc? Minskar man risken för att bli överkänslig mot dessa genom att i mesta möjliga mån undvika dem, eller spelar det ingen roll? Vilket är vanligaste symtomet vid överkänslighet mot bensoater, sorbater etc?

Svar:

Endast de extremt äggkänsliga avråds från influensavaccin eftersom vaccinet framställs på kycklingembryon, men merparten atopiker (allergiker) tål dessa och övriga vacciner som framställs på likartat sätt. I riskfall får man väga indikation mot kontraindikation och överväga göra fraktionerad provokation och ge provdos på allergienhet och sedan resterande dosen om patient inte reagerat på första injektionen.

Risken att man kommer att reagera på bensoater, sorbater om man är känslig för ASA här finns en korsreaktivitet. Man minskar inte risken för att bli överkänslig mot dessa genom att i mesta möjliga mån undvika dem det sker alltså ingen sensibilisering motsvarande andra allergen.

Vanligaste symtomet vid överkänslighet mot benzoater och azofärger är urtikaria (nässelutslag) och angioödem(svullnad) men även astmaförsämring är beskriven.

ASA- eller NSAID astma skall man däremot ha största respekt för: dessa individer måste helt avstå från ASA och NSAID i praktiken alla anti-inflammatoriska medel för här föreligger kliniskt relevant väldokumenterad korsreaktivitet mellan ASA och merparten NSAID:s med stor risk att utlösa ett astmaanfall och urtikariaattack men de behöver inte tillämpa diet vad gäller risk att reagera på benzoat och dylikt.

Inom daglig klinisk praxis utreder vi inte längre patienter som uppger känslighet mot benzoater och besläktade tillsatser eftersom det saknas övertygande evidens för att dessa korsreaktioner med ASA skulle ha betydelse och inte förbättras dem heller av diet reducerad från dessa tillsatser.

Vänliga hälsningar Reidar Grönneberg överläkare, lung- och allergispecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons