Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Min dotter har höga IgE nivåer!

Min dotter (9 år) har genom prover visat ett Ig E på 1950, 2 veckor senare har det nu ökat till 3625. Hon visar inget på allergi, vare sig på satta phadiatoper eller pricktest. Orosomucoid något förhöjt (1,32) vid första provtagningen, nu normalt. Hur högt kan Total Ig E visa? Hur lyckas man få tag på expert inom området? Vår läkare tycker att vi ska ses om ca 2 mån. Min dotter har inga utslag, kliande prickar eksem, astma mm. Leverprover, rutinkemi, blodstatus, ANA, celiaki och TSH är ok. Hon har ont i magen ca 4 dagar i veckan, oberoende av vad hon ätit eller druckit. Vår läkare nämnde något om autoimmuna sjukdomar och psoriasis artrit. Vad ska jag göra?

Svar:

Hej!
Jag förstår att Du oroar Dig över Din dotters höga IgE-värde. IgE är ju det immunglobulin som orsakar allergi. Min första kommentar är dock att ett högt värde för totalt IgE, vilket är det som mätts i Din dotters fall, är i sig inte klart kopplat till allergi.

Vi ser det t.ex ibland hos patienter med eksem utan att de har några mer påtagliga allergiska besvär. Vid allergidiagnostik undersöks därför i första hand specifikt IgE, dvs IgE riktat mot ett bestämt allergen -hund, katt, björk, mjölk eller andra födoämnen. Mellan halten av specifikt IgE för ett visst allergen och symtom av samma allergen föreligger ett klart samband.

Specifikt IgE utgör visserligen en del av det totala IgE:t. Men förutom specifikt IgE kan i den totala IgE-mängden även ingå IgE-molekyler som inte tycks ha någon säker koppling till allergiska symtom. Därför kan man ibland ha höga halter av totalt IgE utan att det behöver ha klinisk betydelse.

När det gäller frågan om vilken kompetens som ni bör vända er till i den fortsatta utredningen så tycker jag att den framför allt bör gälla erfarenhet av utredning av symtom med ont i magen hos barn. Den kanske redan finns hos den läkare som nu utreder Din dotter.

I annat fall är konsultation hos specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin det naturliga. Inom barn- och ungdomsmedicin finns även en särskild grenspecialitet för barn- och ungdomsallergologi om den vidare utredningen mer bestämt skulle peka i den riktningen.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons