Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Känsliga slemhinnnor visar symtom som allergi

Jag har samma symptom som vid pollen allergi, rinnande ögon och näsa och det rinner ner i halsen, jag blir hes och kraxar och jag känner av bihålorna – hösnuva/ rinit. Mina symptom stämmer väl överens med pollen säsongen. Gick till min vårdcentral (förra året) och fick ett blodprov tagit – det visade sig har jag inte hade allergi men jag hade känsliga slemhinnor. Tar medicin Kestine och nässpray Becotide. Det som är jobbigt är att det som ”kirrar” i hela kroppen under pollen säsongen. Jag behöver någon som kan berättar för mig varför känsliga slemhinnor kontra allergi är lika med allergi eller? – men mina problem finns kvar

Svar:

Din undran är förståelig. Du har besvär från ögon och näsa under pollensäsong precis som vid pollenallergi, men allergitest är negativt. Men det tillstånd du beskriver med säsongsbundna, icke-allergiska besvär är faktiskt inte unikt, även om man sällan möter det i läroböckerna. Jag har under mina år som allergiläkare träffat ett antal patienter med en bild liknande din - säsongsbundna besvär men ingen påvisbar allergi mot pollen.

De fall jag sett har alla inträffat under våren. Det har framförts att de episoder med höga halter av partiklar från vägdamm som då kan förekomma under en övergångstid skulle orsaka besvären. Men någon säker förklaring har ännu inte presenterats.

Det är helt olika mekanismer som ligger bakom symtomen vid 'allergi' respektive 'känsliga slemhinnor'. Allergiska besvär orsakas av kroppens immunologiska system, där särskilda allergiantikroppar reagerar med de allergen, t. ex. från pollen, som kommer i kontakt med slemhinnor i näsa och ögon. Men slemhinnorna kan hos vissa individer vara extra känsliga för retning utan att det finns någon förhöjd halt av allergiantikroppar. t. ex. genom att nervändslut i slemhinnan mycket lätt stimuleras. I det senare fallet talar man om 'känsliga slemhinnor'. Retande ämnen kan vara dammpartiklar, tobaksrök eller kall luft. Detta tillstånd med känsliga slemhinnor utan allergi är ovanligt bland barn men mycket vanligt bland vuxna. Den medikamentella behandlingen är väsentligen den samma vid de två olika tillstånden.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons