Fråga doktorn

Fråga   Allergi

IgE

Jag var inneliggande fem dagar på medicinkliniken för lunginflammation orsakad av hemophilus influenzae, fick två sorters pc + inhalation. Jag är i det närmaste återställd men först i nästa vecka ska jag på en kontrollröntgen. Det som jag skulle vilja veta är följande: Innan jag fick min lunginflammation så hade jag hosta i cirka 14 dagar med mycket slemproduktion. Vår läkare på Hc tog ett prov som heter IgE och det var förhöjt. Efter att jag kommit hem från sjukhuset tog hon ett nytt prov och det var högre än förra gången. Hon tog även hela allergiparametrar (ungefär 40 st) och alla var okej det fanns inget som låg förhöjt. Nu förra veckan tog hon ett nytt prov på IgE och då var det ännu högre på (349) mot under 100 normalt. Nu till min fråga: Vad är IgE och varför ligger det så högt. Vad kan det vara för fel på mig?

Svar:

IgE står för Immunglobulin E. Det är ett äggviteämne som finns i kroppen i mycket låg koncentration, men trots det spelar en avgörande roll vid allergi. IgE beskrevs första gången på 1960-talets mitt, och en av upptäckarna var en svensk forskare, professor SGO Johansson.

Halten av IgE i blod är intressant vid utredning av symtom som misstänks bero på allergi. Grovt sett är det så att ju högre halt av IgE, desto större risk att patienten har en allergisk sjukdom. Men nyttan av en sådan IgE-bestämning, av den totala halten IgE, är samtidigt begränsad. IgE kan nämligen utgöras av såväl "allergiaktivt" IgE som IgE som inte har någon känd medicinsk betydelse. Det innebär att när total-IgE hos vissa individer består huvudsakligen av "allergiaktivt" IgE så kan redan en normal halt av total-IgE ha klinisk betydelse. I andra fall, när total-IgE utgörs huvudsakligen av en "allergiinaktiv" form av IgE så har inte ens ett kraftigt förhöjt värde någon medicinsk betydelse vad vi vet. Det har medfört att bestämning av total-IgE, som tidigare var en vanlig analys, idag inte utförs så ofta.

Nu är det dessbättre så att det går att mäta halten även av "allergiaktivt" IgE, dvs specifikt IgE riktat mot bestämda allergen ( björk, gräs, katt, kvalster osv) i rutinsjukvård. En hög halt av IgE mot t ex björk talar för att det kan föreligga en björkallergi. Här är sambanden mycket starkare än mellan total-IgE och allergi. Bestämningen av specifikt IgE riktat mot separata allergen har därför stor användning inom modern allergidiagnostik.

Du skriver om ett stort antal analyserade "allergiparametrar". Jag är osäker på vilka analyser det gäller, men en gissning är att de gäller just halter av specifikt IgE mot olika allergen. Om så är fallet, och förutsatt att de ämnen som kan misstänkas orsaka dina problem ingick, så är det inte mycket i laboratorieproverna som talar för att du skulle ha en IgE- förmedlad allergi. Men jag vill inte spekulera om det eftersom jag inte vet något om din sjukhistoria och inte heller om jag alls gissat rätt beträffande "allergiparametrarna".

Med vänlig hälsning

Gunnar Bylin
Docent och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons