Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Födoämnesallergi

Hej. För ett tag sedan vaknade jag en natt av att min tunga kändes svullen på ena sidan. Jag har tidigare haft nässelutslag, orsakat av nöt och sesamfrö allergi, men aldrig reaktion i munnen. När jag var i kontakt med läkare fick jag svaret att det troligtvis är födoämnesallergi och fick en massa mediciner. Själv är jag inte övertygad om att det är födoämnesrelaterat. Reaktionen kom mer än 6 timmar efter att jag senast ätit något och vad jag vet hade jag inte ätit något ovanligt som jag inte ätit för bara någon vecka sedan. Kan det finnas andra förkaringar än födoämnesallergi? Brukar inte reaktionen komma tidigare vid födoämnesallergi? Har ni någon rekommendation? De gånger jag varit kontakt med vårdcentral har jag inte blivit imponerad av deras kunskaper kring allergier.

Svar:

Hej!
Det är möjligt att orsaken till den tungsvullnad som du fick en natt var en födoämnesallergi. Men något övertygande stöd för den diagnosen verkar inte föreligga. Du har visserligen tidigare reagerat med nässelutslag på nötter och sesamfrö. Men du hade den aktuella kvällen inte ätit något som innehöll dessa födoämnen. Det skulle naturligtvis kunna röra sig om en för dig nytillkommen födoämnesallergi, men i så fall är detta nya födoämne ännu inte klarlagt. Vid födoämnesallergi brukar också, som du skriver, besvären komma betydligt tidigare.

Nu kan svullnad av tungan ha andra orsaker än födoämnesallergi. Vissa läkemedel kan som biverkan ge tungsvullnad. Det är väl känt beträffande s.k. ACE-hämmare, som ges t.ex. för högt blodtryck. Även
andra läkemedel kan som biverkan ge svullnader, bland annat i munnen. Vidare kan tungsvullnad uppkomma som delsymtom vid vissa mycket sällsynta sjukdomar, som dock brukar medföra svullnader av många ställen på kroppen. Och slutligen, inte så sällan är orsaken faktorer som vi ännu inte har kunskap om.

Det kan vara svårt att ta reda på vad som orsakar svullnader av den typ du beskriver. En vanlig utredningsgång är att läkaren gör en grundlig genomgång av sjukhistorien med tanke på tänkbara utlösande födoämnen och läkemedel i anslutning till insjuknandet. Vid misstanke om allergi mot ett visst födoämne brukar halten av allergiantikroppar (IgE-typ) mot det födoämnet bestämmas (med blodprov eller hudtest.)

Närvaron (eller frånvaron) av allergiantikroppar, i vilken halt de förekommer och vilka födoämnen de riktar sig mot ger viktig vägledning för att bedöma tungsvullnaden. Om det föreligger höga halter av allergiantikroppar mot t.ex. jordnöt, hasselnöt eller andra ämnen som är kända för att kunna ge allvarliga reaktioner så understryker det vikten av att undvika dessa ämnen. I vissa fall, där risken för att i framtiden få en riktigt svår allergisk reaktion efter slutförd utredning bedöms som stor, kan det vara motiverat att patienten utrustas med en spruta med adrenalin för akut bruk. Men om det inte går att binda något födoämne - eller läkemedel - till reaktionen så behöver ett enstaka tillfälle av tungsvullnad hos en i övrigt frisk patient inte betyda så mycket för framtiden. Skulle besvären återkomma så finns det naturligtvis skäl att återuppta utredningen.

Om du inte är riktigt nöjd med den bedömning som gjorts så kan du kontakta din läkare igen med önskemål om att få klarare besked. I annat fall är det en läkare som är specialist inom området
"Allergisjukdomar hos vuxna" som är lämplig att vända sig till.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons