Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Varför symptomlindring istället för att bota

Hej, Jag noterar att enligt riktlinjer från Allergicentrum så är det att föredra att ge kortisonbehandling till patienter resten av livet med biverkningar som kostar multum av pengar än att ordinera immunologi (såsom via Grazax) för en relativ spottstyver och åstadkomma en långsiktig förändring för patienter. Varför rekommenderas symptomlindring i detta fall för ett livslångt symptom som åsamkar kraftig inverkan på vanliga människor istället för att direkt satsa på en permanent lösning på problemet?

Svar:

Hej!

Visst vore det bra om vi hade läkemedel som botade allergin och gjorde symtomlindrande mediciner onödiga. Betydande framsteg har också gjorts i den riktningen. Du nämner immunterapi mot gräspollenallergi med Grazaxtabletter. Sedan många år finns också en immunterapi där behandling kan ges mot pollen-, djur- , kvalster- och insektsallergier med hjälp av injektioner i huden, AllergenSpecifik ImmunTerapi (ASIT).

Detta är utmärkt, men upphäver inte behovet av symtomlindrande behandling.
Såväl Grazax som ASIT är nämligen tidskrävande terapier. Grazaxtabletten måste tas dagligen i tre års tid. ASIT ges med injektioner cirka varannan månad, också under tre år. Dessa behandlingsmodeller passar därför inte alla patienter. Idag används de mest vid behandling av svårare allergier.

Vid lindrigare allergier uppnår också många patienter en god kontroll av besvären med konventionell, symtomlindrande behandling. Och även vid en lyckad behandling med Grazax eller ASIT kan vissa symtom kvarstå och kräva symtomdämpande medicin.

Behandlingen måste nog därför inom överskådlig tid utformas från varje enskild patients behov med konventionell behandling, immunterapi eller en kombination av båda.

Några sakupplysningar till sist: Allergivården rekommenderar definitivt inte en livslång behandling med kortisontabletter som du skriver. Kan du ha missuppfattat rekommendationen att patienter med svår pollenallergi kan behöva ta en låg dos av kortison under de värsta dagarna?

Denna kortvariga lågdosterapi är dock inte förenad med ökad risk för biverkningar.
Det är inte heller så att allergivården skulle rekommendera kortison framför immunterapi. Om en patient behövt tillgripa tillfällig kortisonbehandling under säsong så tas det tvärtom som ett tecken på att den patienten bör erbjudas att starta immunterapi.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist, f.d. överläkare Karolinska universitetssjukhuset


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons