Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Varför symptomlindring istället för att bota

Hej, Jag noterar att enligt riktlinjer från Allergicentrum så är det att föredra att ge kortisonbehandling till patienter resten av livet med biverkningar som kostar multum av pengar än att ordinera immunologi (såsom via Grazax) för en relativ spottstyver och åstadkomma en långsiktig förändring för patienter. Varför rekommenderas symptomlindring i detta fall för ett livslångt symptom som åsamkar kraftig inverkan på vanliga människor istället för att direkt satsa på en permanent lösning på problemet?

Svar:

Hej!

Visst vore det bra om vi hade läkemedel som botade allergin och gjorde symtomlindrande mediciner onödiga. Betydande framsteg har också gjorts i den riktningen. Du nämner immunterapi mot gräspollenallergi med Grazaxtabletter. Sedan många år finns också en immunterapi där behandling kan ges mot pollen-, djur- , kvalster- och insektsallergier med hjälp av injektioner i huden, AllergenSpecifik ImmunTerapi (ASIT).

Detta är utmärkt, men upphäver inte behovet av symtomlindrande behandling.
Såväl Grazax som ASIT är nämligen tidskrävande terapier. Grazaxtabletten måste tas dagligen i tre års tid. ASIT ges med injektioner cirka varannan månad, också under tre år. Dessa behandlingsmodeller passar därför inte alla patienter. Idag används de mest vid behandling av svårare allergier.

Vid lindrigare allergier uppnår också många patienter en god kontroll av besvären med konventionell, symtomlindrande behandling. Och även vid en lyckad behandling med Grazax eller ASIT kan vissa symtom kvarstå och kräva symtomdämpande medicin.

Behandlingen måste nog därför inom överskådlig tid utformas från varje enskild patients behov med konventionell behandling, immunterapi eller en kombination av båda.

Några sakupplysningar till sist: Allergivården rekommenderar definitivt inte en livslång behandling med kortisontabletter som du skriver. Kan du ha missuppfattat rekommendationen att patienter med svår pollenallergi kan behöva ta en låg dos av kortison under de värsta dagarna?

Denna kortvariga lågdosterapi är dock inte förenad med ökad risk för biverkningar.
Det är inte heller så att allergivården skulle rekommendera kortison framför immunterapi. Om en patient behövt tillgripa tillfällig kortisonbehandling under säsong så tas det tvärtom som ett tecken på att den patienten bör erbjudas att starta immunterapi.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Docent, allergispecialist, f.d. överläkare Karolinska universitetssjukhuset

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons