Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Vad är kemisk allergi?

Hej! Vad är kemisk allergi? Reaktion med andnöd och hosta mot plast, olja mögel mm.

Svar:

Dessa frågeställningar utreds av yrkesmedicinare.
Exposition för starka dofter typ plastmaterial och olja kan bland annat ge hosta och andfåddhet på basis av så kallad ospecifik hyperreaktivitet och är vanligare hos astmatiker. Symtomen relateras till individuell känslighet, dos och expositionens längd. Mätningar kan göras på arbetsplatser med risk-och sannolikhets bedömningar och ytterligare diagnostik inkluderar ofta provokationstest exempelvis histamin och metakolin.

Mögelsporer finns av inomhus- och utomhus typ och kan ge liknande symtom men här kan det ibland vara fråga om äkta allergi antingen snabbförmedlad (IgE medierad) eller fördröjd (IgG medierad):den snabba kan ge astmasymtom medan den långsamma kan utlösa hosta, tryck i bröstet, frossa med mera så kallad allergisk alveolit (en slags inflammation i lungvävnaden som framträder som prickar på lungröntgen eller ses bäst på datortomografiska bilder).

Vänliga hälsningar Reidar Grönneberg överläkare, lung- och allergispecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons