Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Vad är kemisk allergi?

Hej! Vad är kemisk allergi? Reaktion med andnöd och hosta mot plast, olja mögel mm.

Svar:

Dessa frågeställningar utreds av yrkesmedicinare.
Exposition för starka dofter typ plastmaterial och olja kan bland annat ge hosta och andfåddhet på basis av så kallad ospecifik hyperreaktivitet och är vanligare hos astmatiker. Symtomen relateras till individuell känslighet, dos och expositionens längd. Mätningar kan göras på arbetsplatser med risk-och sannolikhets bedömningar och ytterligare diagnostik inkluderar ofta provokationstest exempelvis histamin och metakolin.

Mögelsporer finns av inomhus- och utomhus typ och kan ge liknande symtom men här kan det ibland vara fråga om äkta allergi antingen snabbförmedlad (IgE medierad) eller fördröjd (IgG medierad):den snabba kan ge astmasymtom medan den långsamma kan utlösa hosta, tryck i bröstet, frossa med mera så kallad allergisk alveolit (en slags inflammation i lungvävnaden som framträder som prickar på lungröntgen eller ses bäst på datortomografiska bilder).

Vänliga hälsningar Reidar Grönneberg överläkare, lung- och allergispecialist.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons