Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Nöt o pälsdjursallergi

Hej! Min dotter 8 år gjorde ett paneltest på pälsdjur och nötter. Pälsdjurstestet visade positivt o det gjorde även nötallergitestet. Vi fick remiss till barnspecialistmottagningen i Enköping där det gjordes vidare utredning på nötallergin. Vi ville även veta mer bestämt vilka pälsdjur hon var allergisk mot men enligt läkaren var hon allergisk mot alla pälsdjur om paneltestet visade positivt o hon ville inte göra fler tester mot specifika pälsdjur, vilket vi tyckte var väldigt konstigt. Stämmer det att om man är allergisk mot tex är man det automatiskt då också mot hund? I alla fall så togs det blod till att kontrollera nötallergin mer ingående, o när vi fick svar 2 veckor senare sa läkaren att vår dotter inte var allergisk alls mot nötter, vad ska vi tro på när paneltestet visade positivt, är paneltestet mer känsligt än när man testar varje nötsort för sig? Vi har mycket allergier i släkten och vet hur farligt det kan vara med nötter. Har hört mig för lite och många rekommenderar att man vänder sig till en barnallergeolog.

Svar:

Du tar upp en väsentlig fråga, förhållandet mellan resultat vid analys av en panel av flera allergen och vid analys av separata allergen. Jag skulle i det sammanhanget vilja även ta upp en annan frågeställning, kan förekomsten av allergi bedömas enbart från dessa allergitest?

Men låt oss börja med paneltest beträffande pälsdjur. Vid en sådan analys undersöker man i en och samma laboration om det i patientens blod finns en förhöjd halt av allergiantikroppar mot ett eller flera av ett urval av de vanligaste allergiframkallande pälsdjuren. Det räcker med ett ökat antal allergiantikroppar mot ett pälsdjursallergen, t. ex. katt, för att provet ska bedömas som positivt. Om provet utfaller negativt så talar det starkt mot att en pälsdjursallergi skulle föreligga. Paneltest är därför lämpligt som screeningtest för att se om pälsdjursallergi föreligger eller ej. Men om provet, som i din dotters fall, är positivt så vet man fortfarande inte om det beror på att halten allergiantikroppar är förhöjt för ett eller flera allergen, och inte heller vilket eller vilka allergen som reagerat. Det vanliga förfarandet är därför att läkaren i sådana fall rekommenderar test av enskilda allergen för att se var problemet, eller problemen, verkligen ligger. Vilka pälsdjursallergen som då väljs för analys beror på vilka djur som patienten tycker sig ha fått symtom av.

Man kan mycket väl vara allergisk mot ett enda pälsdjur. Om ett barn har kattallergi så finns förstås en ökad risk för att det också kan utveckla hundallergi om familjen skaffar hund. Men det är en annan historia. Vi talar fortfarande om ökad risk, det är inte helt givet att det blir så.

När det gäller nötallergin så omfattare paneltestet ett urval av de vanligaste nötallergenen. Känsligheten i paneltestet är densamma som när varje allergen testas var för sig. Jag kan tyvärr inte förklara varför de olika testerna utföll olika i din dotters fall. Testades alla nötsorter som ingick i paneltestet i de separata analyserna?

Till sist, en punkt som ofta riskerar att falla bort när allergitester diskuteras. För att sätta diagnosen allergi krävs både att patienten har upplevt symtom vid exponering för ett visst allergen och att ett ökat antal allergiantikroppar kan påvisas mot detta allergen i test. Det räcker inte med ett positivt test. I vissa fall kan det nämligen vara så att en individ har bildat allergiantikroppar mot t. ex. hund utan att det ger symtom. Man brukar då säga att individen är sensibiliserad. Det innebär vid fortsatt hundkontakt en risk för uppkomst av allergisymtom, men utan exponering för hund så kanske det stannar vid en sensibilisering. Jag vill gärna lägga till denna utvikning eftersom jag är osäker på om din dotter har noterat symtom av pälsdjur och nötter eller om testerna motiverats av att ni har mycket allergier i släkten. Om din dotter har hösnuve- eller astmabesvär som du misstänker kan hänga samman med nötter eller pälsdjur så tycker jag att förslaget att vända sig till en barnallergolog verkar klokt.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons