Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Mögel på förskola

Jag har en treårig dotter som går på en förskola som är fukt och mögelskadad. Hur farligt är det att fortsätta vistas på förskolan? När hon var liten hade hon problem med andningen. Läkarna sa att hon hade omogna alveoler (var ej prematur) så hon fick Bricanyl för att underlätta andningen. Både min man och jag är pollenallergiker men ingen har astma. I familjen finns också autoimmun sjukdom. Lidingö kommun (som driver förskolan) hänvisar till att det är barn med riskfaktorer som det är farligt för. Räknas något av ovanstående som riskfaktorer för utveckling av allergi eller astma i inomhusmiljö med fukt och mögel. Bör vi flytta vår dotter till en annan förskola? Förskolan kommer troligen att saneras under hösten.

Svar:

Det har bedrivits mycket forskning under senare år kring hälsoproblem orsakade av brister i inomhusmiljön som t. ex. fukt- och mögelförekomst. Vi vet mer idag, men mycket återstår att reda ut varför svaren sällan blir enkla. Vi vet att de symtom som uppkommit har bl.a. varit slemhinnebesvär i ögon och luftvägar, hudsymtom, huvudvärk och trötthet. Ofta har flera individer som vistats i de aktuella problemhusen drabbats. När byggnadsbristerna åtgärdats har dock symtomen vanligen försvunnit. Denna typ av hälsoproblem kan därför tolkas som kroppens normala sätt att reagera på irriterande ämnen i miljön. Symtom som kan vara mycket störande för individen, men inga bestående skador för att uttrycka det kort.

Det har även funnits farhågor för att denna typ av inomhusmiljöproblem ökar risken för uppkomst av allergiska sjukdomar och astma. En sådan utveckling tycks dock vara mycket ovanlig. Ett undantag verkar vara om fuktproblemen medför en ökad kvalsterförekomst, vilken ger en viss ökad risk för allergisk astma.

Om en individ redan har astma eller känsliga luftrör så kan fuktproblem i innemiljön förvärra dessa tillstånd, i varje fall hos barn. Beträffande mögel är det mer osäkert i vilken mån den exponeringen försämrar astmaläget.

När det gäller din dotter så måste jag uttala mig med försiktighet eftersom jag saknar detaljinformation. Om din dotter idag inte har några luftvägsproblem så tror jag dock att risken för att hon skulle påverkas av att vistas på förskolan till dess saneringen görs under hösten är mycket liten. Men jag har lite svårt att bedöma vilken typ av luftvägsbesvär hon hade som spädbarn, och om de eventuellt har lämnat något resttillstånd. Det vore kanske klokt att konsultera en barnläkare som kan göra den bedömningen. De övriga förhållanden som du nämner i brevet ser jag inte som riskfaktorer av någon betydelse i detta sammanhang.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.