Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Måste andningen pipa?

Ingår det alltid pip i andningen vid astma? Jag har fått en diffus diagnos och inhalerar symbicort 2 doseringar 2 gånger om dagen och bricanyl vid behov. En läkare som lyssnade på mina lungor var förvånad att det inte var nåt pipande, väsande läte. Jag hör själv ibland lite svagt ett slags pipande i utandningen, men oftast är det bara så tungt att andas. Hostar gör jag och segt slem kämpar jag med. Både bricanyl och symbicort hjälper dock. Kan astma te sig olikt hos olika människor?

Svar:

Pipande biljud från andningen är vanliga vid försämringar av astmasjukdomen, och är därför ett vanligt fynd när läkaren lyssnar över lungorna vid akuta besök p.g.a. astma. Men dessemellan hörs vanligen inte sådana biljud om inte astman är av särskilt svår typ, vilket är ovanligt. Det innebär att när läkaren lyssnar på lungorna vid ett vanligt återbesök för astma så hörs andningsljuden som regel helt normala. Du skriver att du ibland kan höra svagt pipande ljud i bröstet när det är tungt att andas, och mer än så behöver det ibland inte vara. Men jag förstår att du blir lite osäker när du aldrig hört de tydliga pipande biljud som ofta förknippas med astma.

Det förhållandet att Bricanyl och Symbicort hjälper när du har tungt att andas är visserligen ett viktigt stöd för att diagnosen astma är riktig. Men diagnosen astma bör även bygga på objektiva mätresultat. Det finns många sätt att undersöka om andningsbesvär orsakas av astma. De enklaste bygger på att fastställa om symtomen beror på den variabla luftrörssammandragning som är typisk för astma. Den är lätt att mäta på en läkarmottagning eller eventuellt på ett fysiologiskt laboratorium. Mätningen kan ske före och efter inandning av en luftrörsvidgande medicin, t.ex. Bricanyl. Om åtgärden ger en ökning av lungfunktionen talar det för astma eftersom normala luftrör påverkas obetydligt av luftrörsvidgande läkemedel. Lungfunktionsmätningen sker bäst med en spirometer, men kan även genomföras med enklare utrustning, t.ex. en s.k. PEF-mätare. En annan variant är att patienten själv har en PEF-mätare hemma och mäter sin lungfunktion vid andningsbesvär och jämför med de värden som uppmäts under bra dagar. Det finns även andra metoder som jag inte kan gå in på här.

Så mitt svar blir att astma visst kan framträda på varierande sätt hos olika människor, att frånvaron av distinkta pipande ljud inte alls utesluter astma i ditt fall men visst skulle en lungfunktionsmätning som grund för diagnosen vara bra - om du nu inte redan gjort en sådan.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Allergivaccination

2011-05-4 | 13:40

av Anonym användare

Akut bronkit

2011-05-19 | 13:48

av Leif Bjermer

Pricktest

2011-02-26 | 08:21

av Anonym användare

Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

2011-02-5 | 14:29

av Anonym användare

Mastceller

2010-11-22 | 17:37

av Anonym användare

Hund och allergi

2010-10-17 | 20:55

av Anonym användare

Bronkiell hyperaktivitet - svårt att andas

2010-09-25 | 22:24

av Leif Bjermer

Inhalationsproblem med Pulmicort

2010-08-4 | 09:34

av Anonym användare

Allergisk mot hund

2010-07-14 | 07:23

av Anonym användare

Varför symptomlindring istället för att bota

2010-06-22 | 20:04

av Anonym användare

Hur ska jag medicinera?

2010-04-20 | 09:53

av Anonym användare

Mögel på förskola

2010-03-2 | 15:45

av Anonym användare

Nöt o pälsdjursallergi

2010-02-26 | 17:57

av Anonym användare

Måste andningen pipa?

2010-01-28 | 20:35

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.