Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Kan yoghurt göra mitt eksem bättre?

Jag undrar om mat som innehåller bakterier t ex olika yogurtar och viss filmjölk kan göra så att mitt eksem blir bättre? Är allergisk mot olika födoämnen sedan jag var liten

Svar:

Hej!

Din fråga är i analogi med den s k Hygienhypotesen. Enligt den blir dagens barn för lite exponerade för bakterier och mikroorganismer än vad barnen blev för 100 år sedan då allergierna inte var lika vanliga. Det kan t ex bero på att vi idag bor i tättbebyggda områden med längre avstånd till djur och natur, vi ställer högre kvar på hygienen i våra hem och i offentliga lokaler och vi äter inte lika mycket mjölksyrejästa livsmedel. Allt detta leder till att den bakteriella exponeringen minskar. Bakterierna sägs enligt Hygienhypotesen påverka utmognaden av immunförsvaret och styra det mot det icke-allergiska hållet. Det pågår fortfarande mycket forskning i denna fråga.

I en studie som har undersökt möjligheten att tillföra kroppen bakterier genom födan fann man att barn efter daglig tillförsel av utvalda laktobaciller hade en minskad risk för atopiskt eksem. Studien är gjord i förebyggande syfte på spädbarn som inte har någon allergi. Därför kan jag inte härleda detta resultat till om dina symtom skulle förbättras genom intag av levande bakteriekultur då du redan har en allergi och även ett utvecklat immunförsvar. Eftersom det handlar om vanliga livsmedel som finns att köpa i varje livsmedelsbutik så kan du ju alltid testa själv för att sedan avgöra om du märker någon skillnad. I så fall bör du äta livsmedlet dagligen och under några veckors tid för att få i dig tillräckligt stor dos av bakteriekultur.

Det skulle vara spännande att höra hur det går! Lycka till!

Vänliga hälsningar
Helen Flöistrup, dietist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons