Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Kan ekologisk kost dämpa eller lindra allergiska symtom?

Hej! Jag är sedan flera år tillbaka allergisk mot olika födoämnen. Jag undrar om ekologisk mat kan dämpa eller lindra allergiska symtom?

Svar:

Hej!
Det är en mycket intressant fråga Du ställer. Ekologisk och även biodynamisk kost har de senare åren blivit allt mer populärt och syns oftare i våra livsmedelsbutiker. De marknadsförs som mer hälsosamma och naturnära samt att de innehåller mer näringsämnen än konventionellt
producerade livsmedel, men det råder delade meningar om detta verkligen är sant. Att produkterna är framtagna på ett sätt som är i samspel med naturen, och därför mer miljövänliga, stämmer bra, men huruvida näringsinnehållet skiljer sig från övriga livsmedel och om de skulle vara mer hälsobringande finns det inga tydliga resultat över.

I vetenskapliga studier har man studerat ekologiskt eller biodynamiskt producerade frukter/bär och grönsaker. Man har sett att innehållet av vitaminer och mineraler både kan var högre eller lägre än i de konventionellt odlade produkterna. Detta gör resultaten svårtolkade. I en studie som analyserat kopplingen mellan ekologisk/biodynamisk kost och allergi (hösnuva, astma, eksem och atopi) fann man inte något samband. Alltså har man inga bevis för att ekologisk eller biodynamisk kost skulle kunna dämpa eller lindra allergiska symtom.

Vänliga hälsningar
Helen Flöistrup, dietist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons